Drobečková navigace

Hlavní strana > Volnočasové aktivity > Doučování

Doučování

Doučování.png

 

Projekt Doučování je určen především dětem ve věku 7-18 let pocházejícím ze sociálně nepodnětného prostředí, z rodin s nízkou úrovní vzdělání, dlouhodobě nezaměstnaných rodičů, dětí v  pěstounské péči apod. Do projektu jsou zařazovány děti, pro které je obtížné dokončit jednotlivé ročníky ZŠ bez opakování, děti, které potřebují pomoc s výběrem vhodného učebního oboru a přípravou na přijímací zkoušky, děti cizinců, které neumí česky apod.

Cílem Doučování není pouze zlepšení školního prospěchu, ale přispět ke zlepšení celkové situace dítěte, motivovat jej ke vzdělávání, naučit děti pravidelně a samostatně se připravovat do školy, získat pozitivní vztah k sobě sama a zároveň utvářet zdravý vztah i k autoritě.

 

 

Bezplatné doučování

  1. Zodpovědnější přístup k povinnostem
  2. Získání studijních návyků
  3. Doplnění zanedbaného studia

 

Cíle programu

  • Motivace ke vzdělání
  • Pravidelná příprava do školy
  • Osvojování samostatnosti a zodpovědnosti
  • Rozvoj a posílení komunikačních dovedností
  • Rozvoj osobnosti

 

Kontakt:

MgA. Ivona Kovářová

Telefon: +420 730 552 523

E-mail: kovarova@sdbplzen.cz