Drobečková navigace

Hlavní strana > Volnočasové aktivity > Doučování

Doučování

Doučování.png

 

Projekt Doučování je zaměřený na děti a mladé ve věku od 7 do 26 let, kteří mají problém se zvládáním nároků školy a s přípravou na budoucí povolání. Projekt je určen především dětem pocházejícím ze sociálně nepodnětného prostředí, z rodin s nízkou úrovní vzdělání, dlouhodobě nezaměstnaných rodičů, dětí cizinců, dětí v pěstounské péči apod.

Cílem doučování není pouze zlepšení školního prospěchu, ale také získání pozitivního vztahu ke vzdělávání a snaha naučit děti samostatně se připravovat na vyučování. Nejde jen o zvládání školního učiva, ale také o vytrvalost a schopnost pravidelné účasti na doučování. Děti se doučují individuálně, po dvojicích nebo ve skupině. Dětem z klubu Balón, které nejsou schopné dlouhodobé pravidelné účasti na jakékoliv aktivitě, nabízíme v pravidelném čase doučování, na které nemusí docházet každý týden. Děti mohou doučování navštívit a požádat o pomoc, např. s napsáním domácího úkolu, s vysvětlením látky, kterou ve škole nepochopily, s přípravou na test nebo na zkoušení ve škole. Doučující vybírá koordinátorka dle potřeb každého dítěte.

 

Bezplatné doučování

  1. Zodpovědnější přístup k povinnostem žáka, studenta
  2. Získání studijních návyků
  3. Doplnění zanedbaného studia

 

Cíle ze školního vzdělávacího programu

  • Účastník zájmového vzdělávání je motivován k získání kladného přístupu ke vzdělávání
  • Chápe základy dobré přípravy do školy
  • Rozvíjí samostatnost a zodpovědnost
  • Využívá a rozvíjí své komunikační schopnosti
  • Vytváří si pozitivní představu o sobě samém (podpora sebedůvěry, překonávání vlastních hranic)

 

Kontakt:

MgA. Ivona Kovářová

Telefon: +420 730 552 523

E-mail: kovarova@sdbplzen.cz