Drobečková navigace

Hlavní strana > Sociální služby > Centrum pomoci Střecha

Centrum pomoci Střecha

Střecha.png

 

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha nabízí dětem, mladým lidem, dospělým jedincům a jejich rodinám pomoc při překonávání životních obtíží souvisejících s výchovou dětí, péčí o dítě v pěstounské péči, orientací v osobních tématech a širším sociálním prostředí a to prostřednictvím nabízených odborných přístupů.

Posláním Centra pomoci Střecha je:

  • nabízet pomoc dětem a jejich rodinám potýkajícím se s vážnými i přechodnými výchovnými problémy, které rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat;
  • zajišťovat doprovázení pěstounů dětí v pěstounské péči;
  • přispívat k profesionálnímu růstu výchovných a sociálních pracovníků a dobrovolníků;
  • a to vše prostřednictvím kvalifikovaných výchovných, sociálně-terapeutických a duchovních přístupů, založených na vztahovosti a komplexnosti.

Centrum pomoci nabízí tyto služby:

  • registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
  • doprovázení pěstounských rodin v rámci sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (k této ochraně mají pracovníci Centra pomoci pověření)

 

 

Kontakty na pracovníky:

Vedoucí pracovník: Mgr. Eva Turková, 604 791 677, turkova@sdbplzen.cz

Sociální pracovnice a terapeut: Mgr. Radka Faifrová, faifrova@sdbplzen.cz

Terapeutický pracovník: Mgr. et Ing. et Bc. Martin Poláček SDB, polacek@sdbplzen.cz

Sociální pracovnice: Tereza Šrámková, sramkova@sdbplzen.cz, 734 392 258

Sociální pracovnice: Bc. Monika Mokošová, mokosova@sdbplzen.cz 

 

Společný email: strecha@sdbplzen.cz 

 

Doba možného kontaktování:

Pracovníky je možné kontaktovat v otevírací době recepce střediska (případně je možné zanechat vzkaz, dotaz, kontakt apod.)


Kontakt uveden níže včetně otevírací doby recepce