Drobečková navigace

Hlavní strana > Volnočasové aktivity > Klub Balón

Klub Balón

Balón.png

Otevírací doba

Pondělí 14:30 - 17:30
Středa 14:30 - 17:30
Čtvrtek 14:30 - 17:30

Kromě této otevírací doby se pořádají také akce s přespáním na středisku (tematické akce výhradně pro děvčata či chlapce a další tematická přespání v průběhu roku otevřená všem) či příměstské tábory o jarních a letních prázdninách.

Obecná charakteristika

Klub Balón je otevřený klub, který zaměřuje svoji nabídku na děti od 8 do 15 let (tzn. do prvního dne patnáctého věku) a který je primárně určen pro děti mající svůj volný čas organizovaný částečně nebo vůbec, případně jsou v organizaci svého volného času finančně, sociálně, rodinně či výchovně znevýhodněni. Pracovníci klubu Balón se tak jako v ostatních programech řídí principy salesiánské pedagogiky.

Návštěvníci klubu Balón se nemusí nikam přihlašovat ani registrovat a základní nabídka klubu (půjčování sportovních pomůcek, stolních her atp.) je bezplatná. V klubu je dětem umožněno prožít čas nestrukturovaným i strukturovaným způsobem (na jedné straně výběr aktivit podle svého uvážení, setkání s vrstevníky apod. a na straně druhé nabídka rozličných pravidelných aktivit, jako je vaření, organizované sportovní aktivity, stolní hry, tvoření, hudební a dramatický workshop). Přihláška podepsaná zákonným zástupcem je potřebná pouze pro soutěžení v celoroční balónové soutěži o ceny, jejíž základní součástí jsou výše zmíněné pravidelné aktivity, dále pro akce s přespáním a na výše zmiňované příměstské tábory.

Cíle klubu

Základním obecným cílem klubu Balón je doprovázet mladého člověka v jeho integrálním rozvoji, aby se stal samostatnou a zodpovědnou osobností.

Tento celkový rozvoj lze podpořit ve následujících základních oblastech:

 • přispívání k celostnímu rozvoji dětí
 • smysluplné využití volného času
 • učení se a prohlubování vztahů s vrstevníky a dospělými
 • učení se existence struktury a pravidel v životě
 • pomoc v náročnějších životních situacích
 • získávání nových vědomostí a dovedností

Základní nabídka klubu 

 • Návštěvníci mohou klub v jeho otevírací době volně navštěvovat a vybírat si z plejády možného využití času.
 • Návštěvníci se mohou účastnit pravidelných aktivit: vaření, tvoření, organizované sportovní aktivity, stolní hry, hudební a dramatický workshop.
 • Návštěvníci se mohou účastnit akcí probíhajících mimo klub (zmíněné akce s přespáním, příměstský tábor apod.)
 • Návštěvníci se mohou zúčastnit celoroční soutěže o ceny (každý účastník soutěže má u personálu klubu svou kartičku a za ohodnocené aktivity, reprezentaci, pomoc v klubu atp. získává odměny, které může proměnit na hodnotné ceny.
 • Návštěvníkům je nabídnuta pomoc pro řešení závažných problémů v životě, rodině apod.
 • Návštěvníci mohou požádat o pomoc při přípravě na školní výuku či požádat o pravidelné doučování organizované ve spolupráci s projektem Doučování

Pravidelné aktivity

 • vaření
 • tvořivostní dílna
 • organizované sportovní aktivity
 • stolní hry
 • hudební a dramatický workshop

 

Kontakt:

Jan Žák - koordinátor klubu

E-mail: zak@sdbplzen.cz 

 

Facebook