Drobečková navigace

Hlavní strana > Podpořte nás > Finanční dar > Odečet z daní

Odečet z daní

Dárcovství

Hodnotu Vašeho daru si můžete odečíst ze základu pro výpočet daně z příjmů, a snížit tak svoji daňovou povinnost (viz také Zákon o dani z příjmů č.586/1992 Sb., § 20 odst. 8). Tento nárok může uplatnit jak fyzická, tak právnická osoba. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit. Na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu, či potvrzení o daru.

Limity pro uplatnění darů u právnických osob

Vaše firma si může odečíst hodnotu daru ze základu pro výpočet daně, pokud hodnota daru (nebo součet darů naší organizaci) je alespoň 2 000,- Kč. Základ daně lze u právnických osob snížit maximálně o 5%.

Limity pro uplatnění darů u fyzických osob

Individuální dárce může odečíst hodnotu daru ze základu pro výpočet daně, pokud je celková hodnota darů v daném roce větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1 000,- Kč. Od základu daně lze u fyzických osob odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.