Drobečková navigace

Hlavní strana > O nás > Historie

Historie

První snahy přivést salesiány do Plzně spadají do třicátých let 20. století. Učitel a komorní rada pan Josef Chudáček si přál, aby se salesiáni ujali zamýšlené vychovatelny pro mravně ohroženou mládež. Za tímto účelem pozval do Plzně v roce 1936 ThDr. Štěpána Trochtu, ředitele salesiánského ústavu v Praze-Kobylisích. Válka a pozdější nástup komunistického režimu tyto úmysly překazily. Teprve v r. 1990 v Plzni-Lobzích, prakticky na témže místě, kde mělo stát zařízení ve 30. letech, začínají pracovat první tři salesiáni. 9. září 1990 se poprvé představili v kostele sv. Martina a Prokopa veřejnosti P. Michal Kaplánek, Jiří Caha a Josef Mendel.

V tom samém roce získali salesiáni budovu v blízkosti střediska, která byla v havarijním stavu. Postupně se ji podařilo rekonstruovat, takže již od samého začátku mohlo svoji činnost rozvíjet nově založené Salesiánské středisko mládeže, v prvních pěti měsících s názvem Salesiánské středisko pro mládež a katechezi.

Nejprve se rozvíjela tzv. „nedělní oratoř“ - odpoledne s programem pro děti, prázdninové aktivity a výuka Základů křesťanství na plzeňských školách. Postupně - jak se dařilo dům opravovat - se začaly rozvíjet i další aktivity - oratoř i v jiné dny a zájmové kroužky. V blízkosti střediska vzniklo také hřiště s písčitým povrchem.

V roce 1995 začala dorůstat první generace dětí, pro které se otevřel večerní klub Past. O rok později bylo Salesiánské středisko mládeže zapsáno do rejstříku škol a školských zařízení na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako dům dětí a mládeže. Od té doby bylo možné činnost dále rozvíjet a přijímat i nové zaměstnance.

Počet kroužků postupně narůstal a středisko se také v oratoři dostávalo stále více do kontaktu se sociálně slabými a problémovými mladými lidmi. Proto došlo již v roce 1995 k zakoupení stavebních buněk, které sloužily jako herna. Navíc se začala objevovat myšlenka, jak jim pomoci soustavnějším způsobem. Objevil se tak návrh na zřízení krizového centra. Bránil tomu ale akutní nedostatek místa, proto se začalo uvažovat o rozsáhlejší přístavbě.

Na podzim roku 1998 byla stavba zahájena, kompletně dokončena na podzim roku 2001. V nových prostorách tak získaly lepší podmínky kroužky, rozvoj nastal i klubů, které se přejmenovaly na Balón - klub pro děti a Vzduch/loď - klub pro mladé (původně skutečně s lomítkem uprostřed). Od začátku roku 2002 se otevřel i dlouho očekávaný program pro děti a mladé s výchovnými a školními problémy s názevem Střecha - centrum pomoci dětem, mládeži a rodině.

V červnu roku 2003 bylo také v areálu otevřeno nově vystavené hřiště s umělým povrchem.

V roce 2007 byly v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách některé služby střediska zaregistrovány jako sociální služby: odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v programu Střecha a Vzducholoď jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Od téhož roku začalo středisko přijímat dobrovolníky v rámci Evropské dobrovolnické služby především do Balónu a Vzducholodi. Zapojení do programu Mládež v akci, později Erasmus+, skončilo v roce 2015.

Zájem o nabídku Salesiánského střediska mládeže byl stále veliký, takže stávající prostory již nedostačovaly. Proto se v první polovině roku 2008 zrealizovala nástavba, která přinesla nové prostory potřebné pro aktivity střediska. Podobně se v roce 2013 zrekonstruoval prostor v prvním patře, tzv. podesta a v roce 2016 byla bývalá posilovna zrekonstruována na multifunkční místnost.

Významným se stal rok 2015, během kterého oslavili salesiáni plných 25 let působení v Plzni. K této příležitosti se konala celá řada akcí, především zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi na Habrmannově náměstí či oslava na středisku, kam byli pozváni všichni bývalí spolupracovníci. Ke konci roku ale bohužel také zcela nečekaně zemřel ředitel střediska a komunity P. Antonín Nevola, jehož práce na zkvalitňování poskytování služeb střediska a jeho celém fungování byla enormní. Středisko se krátce na to přidalo k místům, kde na pozici ředitele střediska funguje laický zaměstnanec.

V roce 2016 se NZDM Vzducholoď přesunul do nových pronajatých prostor na Petrohradě v ulici Sladkovského, kam vyrazil za svými klienty.