Drobečková navigace

Hlavní strana > Aktuality > Poselství hlavního představeného mladým

Poselství hlavního představeného mladýmDatum konání:
1.2.2018

Ángel Fernandéz Artime ve svém poselství mládeži u příležitosti svátku Dona Boska cituje papeže Františka i Benedikta. "Vaše štěstí má jméno a tvář," připomíná mladým. "Je to tvář Ježíše z Nazareta." Povzbuzuje k modlitbě a setkání s Bohem. "Otevřete svá srdce a nechte se překvapit!"

Slavnost sv. Jana Boska - leden 2018

Moji milí mladí,
přijměte můj přátelský pozdrav a ujištění, že se za vás všechny modlím.

Stejně jako minulý rok, i letos jsem 31. ledna, v den svátku Dona Boska, na druhém konci světa. Tentokrát v Asii, ve Východním Timoru. Odtud bych chtěl volat do všech koutů světa, kde jsou mladí, kteří zažívají radost z toho, že jim Pán dal Dona Boska jako Otce a Učitele mládeže.

Stále mám v sobě živou vzpomínku na setkání papeže Františka s mladými v Chile a v Peru, které se odehrálo před několika dny. Zároveň se schyluje k biskupské synodě svolané na téma: “Mladí lidé, víra a rozlišování povolání.” Papež sám se chce v týdnu před Květnou nedělí sejít s delegacemi mladých lidí z celého světa, protože touží po “setkání, ve kterém vy budete protagonisty: mladí z celého světa, mladí katolíci a mladí nekatolíci; mladí křesťané a mladí jiných náboženství; mladí, kteří neví, jestli věří nebo ne: všichni. Abychom si vzájemně naslouchali, abychom spolu mluvili narovinu, protože je důležité, abyste mluvili, abyste se nenechali umlčet.”

To všechno ve mně probouzí nesmírnou radost.

Mohu se vám s něčím svěřit? Když objíždím “salesiánský svět” a v různých zemích se setkávám s vámi mladými, vidím vaše tváře, vaše úsměvy, vaše upřímné a čisté, autentické pohledy, říkám si: svět, církev, Salesiánská rodina a Salesiánské hnutí mládeže ve světě má slibnou budoucnost.

Minulý rok jsem vám napsal (vzpomínáte si?), mimo jiné, že vám věříme. Dnes chci tuto svou absolutní důvěru ve vás ještě zdůraznit. Moji milí mladí, nevzdávejte se svých snů a svých ideálů, i když vám to někdy může připadat těžké. Hledejte dál neúnavně své štěstí, to hluboké a opravdové štěstí, které z vás udělá spokojené lidi, kteří se realizují ve svém životě. Štěstí, které je na hony vzdálené prázdným a povrchním radovánkám; štěstí, které nemá nic společného s konzumem věcí a - tohle říkám s velkou bolestí – někdy také s konzumem a zneužíváním lidí.

Když na vás myslím, vybavuje se mi to, co vám při jedné příležitosti napsal papež Benedikt XVI: “Milí mladí, štěstí, které hledáte, to štěstí, které máte právo ochutnat, má jméno, má tvář: je to Ježíš z Nazareta.”

Někdo se mě ptal, jestli tohle poselství platí i pro mladé, kteří nejsou křesťany. Moje odpověď je ano, rozhodně! To poselství platí pro všechny, milí mladí.

Poslouchejte, povím vám ještě jednu historku, která se udála před pár týdny. Byl jsem na návštěvě v salesiánské provincii Guwahati, ve východní Indii. Během jednoho setkání s vysokoškoláky různých náboženství (katolíky, hinduisty, muslimy) mě hluboce zasáhlo, když sami navrhli, abychom se společně pomodlili Otčenáš. To mě dojalo. A blahopřál jsem jim k hlubokému významu tohoto jejich návrhu. Protože tito mladí, kteří dokáží oslovovat svého Boha “Otče”, budou také schopni vytvářet svět, ve kterém vládne mír, spravedlnost a láska.

To stejné poznamenal také papež František během své návštěvy v Bangladéši: “Jsem spokojený, – řekl – že společně s katolíky jsou tady s námi mnozí mladí přátelé z řad muslimů a jiných náboženství. Tím, že jste tady dnes spolu, dáváte najevo, že chcete podporovat atmosféru porozumění, ve které si podáváme navzájem ruce navzdory všem náboženským rozdílům.”

A to je důvod, proč vám dnes chci navrhnout, není to požadavek, ale povzbuzení pro vás, mladé ze “salesiánského světa” a různých dalších světů: abyste otevřeli své srdce Bohu a nechali se překvapit. Nechte Ho vstoupit do nejhlubšího nitra vašeho života. On vás nezklame. Udělejte tu zkušenost setkání s Ním a jak jen je to možné, modlete se, vstupujte s Ním do dialogu.

Může po vás hlavní představený něco takového chtít? Jistě. Dělám to jménem Dona Boska, který vás ve spojení s Bohem z celého srdce miluje. A dělám to také proto, že jsem o tom sám hluboce přesvědčen. Ať se nám nestane to, co vypráví Edita Stein (filosofka 20. století, dnes už svatá), která prý ve svém dospívání “vědomě a svobodně opustila zvyk se modlit.” Já vás zvu k tomu, moji milí mladí, abyste tuto živou zkušenost dialogu s Bohem, kterou je modlitba, stále kultivovali a živili. A pak, prosím, buďte ve svém životě štědří. Nabízejte i nadále svůj čas a své schopnosti druhým lidem, snažte se i nadále růst ve svém duchovním životě, žádejte o pomoc a nechte se doprovázet někým, kdo tady žil už před vámi a může vám nabídnout dar naslouchání, se srdcem připraveným přijmout to, co vám Bůh skrze Ducha svatého šeptá hluboko ve vašem srdci.

Důvěřujte Panně Marii, matce Pána Ježíše a naší Pomocnici. Ať vás doprovází v každém okamžiku vašeho života: na křižovatkách i v obtížných situacích. Mějte odvahu! Neklesejte na mysli, protože, jak řekl papež František: “Život stojí za to, aby se žil se vztyčenou hlavou.”

S veškerou láskou vašeho věrného otce, bratra a přítele v Donu Boskovi,

V Římě, 31. ledna 2018

Ángel Fernández Artime, SDB
hlavní představený

Podpis - Poselství hlavního představeného mladým