Drobečková navigace

Hlavní strana > Sociální služby > Centrum pomoci Střecha > Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Základní rámec

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována bezplatně podle § 72 zákona o sociálních službách.

Poslání

Poskytovat individuální pomoc dospělým, kteří se potřebují zorientovat v osobních tématech a v širším sociálním prostředí.

Cíle

 • Dospělý člověk, který porozuměl vlastnímu problému, má ochotu a dovednosti nalézat vlastní zdroje k jejich řešení.
 • Dospělý člověk, který si zharmonizoval své prožívání a postoje, následně pak vnáší harmonii i do svého sociálního okolí.
 • Dospělý člověk, který pracuje na svém rozvoji, umí zacházet se svými emocemi, zná svoje silné a slabé stránky a je schopen řešit konflikty.

Zásady

 • Individuální přístup
 • Podpora uplatňování vlastních zájmů
 • Vedení klienta k převzetí odpovědnosti za své jednání
 • Salesiánský přístup

Cílová skupina

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována těmto skupinám:

 • dospělí ve věku od 19 do 64 let ohrožení společenskými nežádoucími jevy
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Cílová skupina věkově:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 9:00
Úterý 12:30 - 13:30
Středa 8:00 - 9:00
Čtvrtek 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 9:00

Kapacita služby

Maximální kapacita Poznámka
počet klientů 1 okamžitá kapacita = 1 klientů/den

Způsob poskytování

Každý uživatel sociální služby má určeného klíčového pracovníka, který s uživatelem nastavuje na základě vyjednaných potřeb a cílů uživatele individuální plán služby. Tento plán je písemný, klíčový pracovník ho společně s uživatelem a nastavenými cíli průběžně vyhodnocuje.

Služba je poskytována na základě uzavření Dohody o poskytování sociální služby.

Podávání stížností a podnětů

Stěžovat si na kvalitu poskytované služby, vyjádřit přání nebo podat připomínku ke změně konkrétní praxe může podat kterýkoliv uživatel sociální služby a to zcela beztrestně.

Stěžovat si je možné na pracovníka Centra pomoci, vedoucího Centra pomoci nebo na konkrétní praxi Centra pomoci. Stížnost na pracovníka řeší vedoucí, stížnost na vedoucího a praxi řeší ředitel Střediska. Ústní stížnost, je-li to v jeho kompetenci, řeší pracovník na místě. Není-li to v jeho kompetenci, postoupí ji vedoucímu.

Stížnost lze podat:

 • osobně,
 • písemně (poštou nebo elektronickou poštou),
 • telefonicky (vedoucí služby, recepce),
 • anonymně (schránka umístěná u recepce Střediska),
 • prostřednictvím voleného zástupce.

Poskytovatel stížnost eviduje a řeší nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí stížnosti. O výsledku, případně prodloužení lhůty vyřízení stížnosti, informuje poskytovatel stěžovatele osobně, telefonicky či emailem. U anonymních stížností výsledek řešení stížnosti poskytovatel zveřejňuje na informační vývěsce na adrese poskytovatele. Pro případ nespokojenosti s řešením ředitele Střediska je možné si stěžovat u zřizovatele (Salesiánská provincie Praha), nebo u ochránce lidských práv.