Nabídka zájmových kroužků

Příměstský tábor s klubem Balón

Příměstský tábor s klubem Balón
7. srpna

Příměstský tábor klubu Balón navštívil hrozivý loupežník Lotrando.

Balón

V pondělí se dětem představil loupežník Lotrando. A první aktivitou byla
běhací hra na hřišti, kde se daly získávat prsteny jako odměny. Následovala hra s básněmi, velice úspěšná a u dětí oblíbená citronová challenge, jak ji nazvaly. Den se nádherně završil stopovačkou u vodních ploch v Lobzích.

Úterý bylo ve znamení vzdělávání, proto se děti vydaly do kláštera. Naučily se důležité pravidlo fair play a vyzkoušely hodinu jazyků, ve které se učily latinu, francouzštinu a angličtinu. Aby byl den správně zakončený, dostaly také několik lekcí z mnoha odvětví etikety, která jim byla předvedena především obecným slušným chováním, tj. stolování, zdravení, oblékání.

Ve středu mladému Lotrandovi zemřel jeho otec a jeho poslední slova byla:
„Nepracuj!“ Těmito se jeho syn měl řídit, ale děti byly dobrosrdečné, a proto Lotranda chtěly naučit pracovat. Ukázaly, jak správně řezat dříví, železo, vrtat, natírat, lepit a řezat polystyren. Díky těmto aktivitám postavily domečky, které si poté odnesly domů.

Předposlední den se Lotrando potkal s dřevorubcem Drncem. V lese je potkala delegace, která hledala doktora pro sultánovu dceru Zubejdu. Myslela, že Drnec je Dr. Nec, a tak jej její členové i s Lotrandem vzali do Solimánství (země Slunce), kde vládl sultán Solimán. Proto nás také po této úvodní scénce čekal výlet! S úsměvem na tváři si děti cestou zahrály hry a v lese se potkaly se sultánem, který jim řekl o jeho choré dceři.

V pátek, poslední den tábora se všichni seznámili s princeznou Zubejdou, která je dnem prováděla. Navštívili jsme park, kde byl kat Hasan, který měl připravené běhací hry a hru "lasery", kterou děti uznaly za nejlepší aktivitu na táboře (hned po poledním klidu). Jelikož byla Zubejda smutná, musely ji děti rozesmát. Zvolily, že jí budou předvádět zvířátka, ale bohužel to nepomohlo, tak ji namalovaly s týmovou prací velké obrazy a ty už pomohly, takže se začala smát. Na tuto radostnou událost se uspořádala hostina! Před koncem tábora se děti ještě naučily píseň: Pod dubem, za dubem, kterou na závěr zazpívaly Lotrandovi a Zubejdě, a dokonce i rodičům.

Zdeněk Steinigl, animátor

Související galerie

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis