Nabídka zájmových kroužků

Lezení na Lokomotivě

Lezení na Lokomotivě
14. listopadu 2017

Dne 11. listopadu proběhla na horolezecké stěně TJ Lokomotiva Plzeň akce pro účastníky všech horolezeckých kroužků.

Kroužky

Sobotní dopoledne bylo věnováno přípravkám Horo Mini a Horo Junior. Naši začátečníci si vyzkoušeli lezení na vysoké stěně, připomněli si správné oblékání sedáků a ti nejodvážnější se pokusili lézt i poslepu. Po obědě je vystřídaly kroužky pokročilých. Naši instruktoři účastníkům vysvětlili techniku jištění a děti si tak mimo samotného lezení vyzkoušely i pozici jističe. Kolem třetí hodiny dorazili na stěnu i lezci z kroužků Borci a Experti. Ti se snažili stupňovat lezené cesty dle obtížnosti. Někteří si poprvé vyzkoušeli i chytání pádů prvolezce.

Na horolezecké stěně se vystřídalo celkem 36 dětí a 9 instruktorů, kterým tímto děkuji za pomoc na akci. Deštivou sobotu jsme tak společně příjemně strávili v areálu Lokomotivy.

Renata Durasová

 

Související galerie

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis