Nabídka letních táborů

Lezecký tábor 2017

Lezecký tábor 2017
30. srpna 2017

Náš letošní tábor salesiánských lezců byl ve znamení cestování časem a odehrával se, kde jinde, než v Nečtinech.

Kroužky

Všechno to začalo srazem před Salesiánským střediskem, kde jsme si převzali všechny naše účastníky a naložili všechna zavazadla do transitu. Z autobusového nádraží nás pak autobus pohodlně dovezl do Manětína, odkud jsme museli pěšky dojít s batůžky na zádech asi 6 km na faru do Nečtin. Po večeři a ubytování na faře táborníky navštívili vědci Fraproxovi, kteří jim představili jejich nový vynález - ultranový časostroj. Děti měly za úkol vyplnit dotazník, podle kterého pak byly rozřazeny do týmů a musely odpřísáhnout, že souhlasí s cestováním časem, a že na sebe berou odpovědnost případné změny dějin.

Druhý den se děti ocitly ovšem v úplně jiné době, než se domluvily. Během přenosu totiž došlo k nenapravitelné poruše časostroje, takže si stroj času "dělal, co chtěl". Nakonec jsme se dostali do doby Rudolfa II., přesně do roku 1583. Po snídani se naši největší táborníci vydali do skalní oblasti Polínko, zatím co prostřední se vydali s Kájou a Terkou na workshop přežití. Vyzkoušeli si postavit společnými silami přístřešek, ve kterém by byli schopni přenocovat a naučili se používat křesadlo. Naši nejmladší zatím pracovali s Luckou na videoklipu s názvem "Svatba Sedáka a Lana". Po společném dobovém obědě - vepřo knedlo zelo se nás už ujal sám Rudolf II. dokonce i s hraběnkou Stradovou. Děti vyložily svůj příběh s časostrojem císaři, který jim slíbil, že, když mu pomohou získat věci od svých alchymistů, na které už dlouhou dobu čeká, tak jim dá plánek stroje času. Měly například za úkol pomoci Tychu de Brahovi sestavit horoskop, který před časem sám Rudolf roztrhal, uvařit elixír života nebo mu udělat portrét u Archimbolda. Po splnění všech přání, dostaly všechny týmy plánek, kterým se společně s alchymisty podařilo jej vyluštit. Za odměnu byli všichni pozváni na hostinu, kde se podávala Rudofova oblíbená pochoutka - nadívané labutí krky. 

V pondělí nás časostroj během noci nechtěně přesunul do další doby, tentokrát do antického Řecka do roku 480 př. n. l. O poledním klidu jsme měli možnost si smočit nohy v malém bazénku, což při vedrech, které panovaly celý tábor, přišlo rozhodně vhod. Během odpoledne si děti potřebovaly co nejvíce naklonit přízeň bohů, aby si mohly nanosit dřevo ze vzácného stromu - Diova dubu. Děti vymýšlely ódy pro bohy, stavěly pro ně chrámy atd. Večer jsme se ješťe zúčastnili pravého řecko-římského zápasu. Přízeň bohů si naklonili, a tak si mohli odnést z Diova lesa dřevo potřebné na konstrukci nového časotroje.

Další den nás porouchaný časostroj přenesl do období nástupu komunismu v ČSR, do roku 1948. Ráno na rozcvičce všichni dostali svůj občanský průkaz, který museli nosit stále u sebe, a po celý den byl také zákaz stěžování si. Dopoledne se dali prostřední do vytváření videoklipu s názvem "Tři čuníci". Během odpoledne se udělalo takové horko, že se musel upravit program, abychom se neupekli. Krátkou procházkou jsme došli na koupaliště, kde jsme se nejprve trochu zchladili, a pak už následoval program. Úkolem týmů bylo se dostat na jednu ze tří vybraných škol (na ekonomku, gymnázium, nebo teologii) tím, že museli projít přijímacím řízením. Po večeři jsme si udělali krátkou debatu o komunismu a bylo vidět, že děti toto téma velmi zajímá.

Ve středu jsme se přesunuli "pouze" o jedno století do roku 1880 na divoký západ. Na skály se opět vypravila dvojitá skupina ve složení nejstarších a prostředních, zatímco nejmladší měli na starosti úklid. Odpoledne jsme hledali nového šerifa. Všichni dobrovolníci museli projít řízením, aby se vybral opravdu ten nejlepší. Děti musely uběhnout určitou vzdálenost v časovém limitu, držet hladovku (což v našem případě znamenalo vzdát se svačiny - pudinku) a vydržet bobříka mlčení. Šerify jsme nakonec měli hned tři - Johanku, Jerďu a Martina, kteří zvládli všechny zkoušky na jedničku.

Ve čtvrtek nás časostroj přenesl do pravěku. Dopoledne se nejstarší vrhli trochu netradičně na dělání videoklipu na jimi zvolené téma - "Perníková chaloupka" (rozhodně stojí za zhlédnutí). Na skály vyjeli prostřední a nejmladší lezci. Bohužel, nám po chvíli začalo pršet, tak se stihlo vytáhnout jen pár cest. Po obědě nás přivítali pravěcí lidé, kteří se s táborníky dorozumívali pomocí obrázků. Úkolem dne bylo ulovit oštěpem mamuta.

V pátek, poslední den celotáborové hry, jsme se přesunuli do budoucnosti do roku 3481. Na skály se dostay dvě skupiny ve složení nejstarší a nejmladší. A prostřední se postarali o úklid. Odpoledne naším prvním úkolem bylo najít mimozemšťana, který jako jediný věděl, kde se nachází vědec, který by pomohl dětem zprovoznit časostroj. V ústavu, kde se vědec nacházel, nebyl jeden, ale hned tři. A úkolem dětí bylo pomocí logické hádanky poznat, který skutečně umí zprovoznit časostroj. Před večeří jsme se ještě všichni stihli přenést zpátky do současnosti a na večeři jsme byli už v současnosti na předávání Nobelových cen (prvních v historii!) za úspěšné cestování časem.

Poslední den nás už nečekala rozcvička, ale po snídani jsme se vrhli hned na úklid a na balení věcí. Před odjezdem jsme si ještě pochutnali na posledním táborovém jídle od našeho skvělého kuchaře Vládi Gaiera, kterému bych chtěla tímto poděkovat za obětavé krmení neustále hladových horolezeckých krků :)

Na závěr bych chtěla poděkovat celému horotýmu vedoucích, kuchaři, návštěvám, ale hlavně našim skvělým účastníkům, za to, jak skvěle jsme všichni fungovali. Vyšlo nám krásné počasí, ale také super ubytování. Doufáme, že s co nejvíce účastníky zase za rok na viděnou!

Tereza Sinkulová

 

Děkujeme za podporu:

Český_horolezecký_svaz

 

Související galerie

Nejbližší akce střediska

25. až 27. května

Víkend pro pěstouny

Nejbližší akce farnosti

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček