Nabídka zájmových kroužků

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

1. ledna

Ohlášky od 1.1. do 7.1.2018

1.1.      Pondělí Slavnost Matky Boží, Panny Marie

2.1.      Úterý    Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

                         biskupů a učitelů církve.

6.1.      Sobota  Slavnost Zjevení Páně

7.1.      neděle   Svátek Křtu Páně

V pondělí na Nový rok budou mše sv. jako v neděli.

V sobotu bude ranní mše sv. v kostele.

V ostatní dny jsou mše sv. v obvyklém týdenním pořádku.

  • Sbírka na Slavnost Narození Páně na potřeby Salesiánské provincie vynesla 9850,- Kč. Svatoštěpánská na diecézi vynesla 5110,- Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • Od 2. 1. Začíná normální provoz kroužků, náboženství a ve čtvrtek 4. 1. bude opět biblické společenství.
  • Prodej vstupenek na salesiánský ples, který se koná v sobotu 27. ledna 2018, pokračuje od úterý 2. 1. ve středisku.
  • Příští pátek je první pátek v měsíci. Při mši sv. bude také požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Po mši sv. pak jako obvykle adorace.
  • Příští pátek bude také ministrantská schůzka.
  • Tříkrálová sbírka se uskuteční 6. ledna. Prosíme ochotné koledníky, aby se přihlásili panu Dušanu Váňovi.
  • Přejeme vám požehnaný nový rok 2017.
  • Příští nedělí končí doba vánoční a po bohoslužbách je farní káva.
  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 7. 1. 7:00PL;  9:30MPU sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Další rok života - pohled vděčnosti.

Dívám-li se na rok 2017, uvědomuji si vděčnost Pánu za dar společných dní, které jsme mohli tento rok prožít. Raději než statistikám dám totiž přednost vyjádření vděčnosti a uznání.

Naše vděčnost patří zvláště těm, kteří se různým způsobem loňský rok zapojovali do aktivit v životě farnosti. Nemálo z vás přijalo službu, která se opakuje v různých intervalech. Ať už to byla liturgie o nedělích či všedních dnech, rorátech, pobožnosti či adorace při kterých mnozí četli, zpívali a hráli nebo připravovali vše k nim. Péče o liturgická roucha, paramenty. Zvláště pravidelná kostelnická a varhanická služba. Hodiny času věnovaného setkávání rady farní a ekonomické, přípravě slavností a poutí ve farnosti nebo na Vršíček, generální úklid obou našich kostelů, a jejich pravidelný úklid. Další z vás se angažují v aktivitách střediska mládeže při vedení kroužků, prázdninových aktivit, vaření na táborech, poutích a dalších příležitostných akcích. Služba spojená s farní knihovnou, farní diskusí a kavárnou, zajištěním farního účetnictví, přípravou Farního věstníku, Nocí kostelů, Mikulášskou besídkou, přípravou Vánoc a Velikonoc, výzdoby kostela, Tříkrálovou sbírkou, rozpisy lektorů, hudebníků, realizace Slovíček při nedělní bohoslužbě, setkávání ministrantů a výuka Základů křesťanství. To vše bylo spojeno s nasazením vás ochotných a obětavých farnic a farníků.

Za to vše vám srdečně děkuji jménem salesiánské komunity. Vy všichni tak máte svůj podíl na realizaci našeho salesiánského poslání.

Společně tak usilujeme o oslavu našeho Pána Ježíše způsobem, který je každému blízký. Vážíme si všech, kteří spolu s námi slouží druhým.  Ať Pán štědře odplatí každému z vás.

P. Evžen Rakovský

 

Nejbližší akce střediska

23. až 27. července

Příměstský tábor klubu Balón

27. až 31. července

Tábor Horovedoucí

30. července až 5. srpna

Tábor Klasik

Nejbližší akce farnosti

22. až 28. července

Farní tábor

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis