Nabídka zájmových kroužků

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
1. ledna

Ohlášky od 1.1. do 7.1.2018

1.1.      Pondělí Slavnost Matky Boží, Panny Marie

2.1.      Úterý    Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

                         biskupů a učitelů církve.

6.1.      Sobota  Slavnost Zjevení Páně

7.1.      neděle   Svátek Křtu Páně

V pondělí na Nový rok budou mše sv. jako v neděli.

V sobotu bude ranní mše sv. v kostele.

V ostatní dny jsou mše sv. v obvyklém týdenním pořádku.

  • Sbírka na Slavnost Narození Páně na potřeby Salesiánské provincie vynesla 9850,- Kč. Svatoštěpánská na diecézi vynesla 5110,- Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • Od 2. 1. Začíná normální provoz kroužků, náboženství a ve čtvrtek 4. 1. bude opět biblické společenství.
  • Prodej vstupenek na salesiánský ples, který se koná v sobotu 27. ledna 2018, pokračuje od úterý 2. 1. ve středisku.
  • Příští pátek je první pátek v měsíci. Při mši sv. bude také požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Po mši sv. pak jako obvykle adorace.
  • Příští pátek bude také ministrantská schůzka.
  • Tříkrálová sbírka se uskuteční 6. ledna. Prosíme ochotné koledníky, aby se přihlásili panu Dušanu Váňovi.
  • Přejeme vám požehnaný nový rok 2017.
  • Příští nedělí končí doba vánoční a po bohoslužbách je farní káva.
  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 7. 1. 7:00PL;  9:30MPU sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Další rok života - pohled vděčnosti.

Dívám-li se na rok 2017, uvědomuji si vděčnost Pánu za dar společných dní, které jsme mohli tento rok prožít. Raději než statistikám dám totiž přednost vyjádření vděčnosti a uznání.

Naše vděčnost patří zvláště těm, kteří se různým způsobem loňský rok zapojovali do aktivit v životě farnosti. Nemálo z vás přijalo službu, která se opakuje v různých intervalech. Ať už to byla liturgie o nedělích či všedních dnech, rorátech, pobožnosti či adorace při kterých mnozí četli, zpívali a hráli nebo připravovali vše k nim. Péče o liturgická roucha, paramenty. Zvláště pravidelná kostelnická a varhanická služba. Hodiny času věnovaného setkávání rady farní a ekonomické, přípravě slavností a poutí ve farnosti nebo na Vršíček, generální úklid obou našich kostelů, a jejich pravidelný úklid. Další z vás se angažují v aktivitách střediska mládeže při vedení kroužků, prázdninových aktivit, vaření na táborech, poutích a dalších příležitostných akcích. Služba spojená s farní knihovnou, farní diskusí a kavárnou, zajištěním farního účetnictví, přípravou Farního věstníku, Nocí kostelů, Mikulášskou besídkou, přípravou Vánoc a Velikonoc, výzdoby kostela, Tříkrálovou sbírkou, rozpisy lektorů, hudebníků, realizace Slovíček při nedělní bohoslužbě, setkávání ministrantů a výuka Základů křesťanství. To vše bylo spojeno s nasazením vás ochotných a obětavých farnic a farníků.

Za to vše vám srdečně děkuji jménem salesiánské komunity. Vy všichni tak máte svůj podíl na realizaci našeho salesiánského poslání.

Společně tak usilujeme o oslavu našeho Pána Ježíše způsobem, který je každému blízký. Vážíme si všech, kteří spolu s námi slouží druhým.  Ať Pán štědře odplatí každému z vás.

P. Evžen Rakovský

 

Nejbližší akce střediska

27. ledna

Salesiánský ples

1. až 3. února

Pololetní víkendovka s Balónem

1. až 4. února

Pololetní prázdniny na sněhu

Nejbližší akce farnosti

28. ledna

Slavnostní mše svatá

4. února

Farní káva