Nabídka zájmových kroužků

6. neděle velikonoční

11. května

Ohlášky na týden od 7. do 13.5.2018

8. 5.   Úterý    Panny Maria, Prostřednice všech milostí

10. 5. Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně

13. 5. Neděle  7. neděle velikonoční

 

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle.

  • Dnes jste zváni po bohoslužbách na kávu a diskusi. Téma „Eucharistie – nejen nedělní setkání“ bylo minulou neděli na druhé straně tištěných ohlášek. Přijďte diskutovat o velikosti eucharistie a také o úskalí ztráty živého vztahu k ní.
  • Zveme školáky na další cyklus BNW, který začíná 12. května od 16 hod. Přihlašování je přes elektronický systém střediska SAPES.
  • V sobotu od 15:30 bude v kostele nácvik nedělní slavnosti a příležitost ke svátosti smíření pro děti a jejich rodiče.
  • Příští neděli přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání při mši sv. v 10 hod. v lobezském kostele. Předních dvanáct lavic bude rezervováno jejich rodinám. Prosíme proto o pochopení při obsazování míst v kostele.
  • Májové pobožnosti v květnou budou ve středu a v pátek po mši sv.
  • Letošní pouť na Vršíček se uskuteční 27. května na slavnost Nejsvětější Trojice. Připravujeme několik možností, jak doputovat na poutní místo. V tištěných ohláškách najdete několik variant, z nichž si můžete vybrat. Bude několik skupin a příští neděli zveřejníme kontakty na vedoucí. Kdo by mohl, ať nabídne volná místa v automobilu. Kdo by chtěl zajistit odvoz, bude mít možnost zapsat se v sakristii. Cílem je slavit v 13:00 mši sv. na tomto mariánském poutním místě. V naší farnosti tu neděli zůstane jen ranní mše sv. v 7:30. Ostatní budou zrušeny. Nebude tedy mše sv. u sv. Jiří a v 10 hod.
  • Využijme pouť ke společnému putování. Individuálně toho děláme dost. Zkusme prožít poutní den i k prohloubení vědomí, že jsme jednou farní rodinou.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 13. 5. 7:00MS;  9:30 – ER. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis