Nabídka zájmových kroužků

5. neděle v mezidobí

4. února

Ohlášky na týden od 5.2. do 11.2.2018

5. 2.     Pondělí Památka sv. Agáty, panny a mučednice

6. 2.     Úterý Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků

10. 2.   Sobota Památka sv. Scholastiky, panny

11. 2.   Neděle 6. neděle v mezidobí

 

            Bohoslužby v příštím týdnu budou mimořádně jinak než obvykle.   

Bohoslužby v týdnu od 5. do 10. 2. budou v kapli Salesiánského střediska mládeže

Pondělí

 • 7,40 modlitba ranních chval
 • 8,00 mše sv.

Středa

 • 18,00 mše sv.                                                             

Čtvrtek

 • 7,40 modlitba ranních chval
 • 8,00 mše sv.

Pátek

 • 17,30 - 17,50 tichá adorace
 • 18,00 mše sv.

Sobota (jako obvykle)

 • 7,40 modlitba ranních chval v kapli Salesiánského střediska
 • 8,00 mše sv. v kapli Salesiánského střediska
 • Od pondělí začíná v kostele sv. Martina a Prokopa rekonstrukce ozvučení. Z tohoto důvodu jsou od pondělí do soboty bohoslužby v kapli salesiánského střediska mládeže. Na druhé straně ohlášek je uveden jejich aktuální přehled. Pro přípravu na rekonstrukci ozvučení prosíme alespoň 4 farníky o pomoc (stěhování lavic) dnes večer v kostele od 18 hod. K bližší domluvě, prosím, přijďte do sakristie. V sobotu 10. 2. vás prosíme o pomoc s úklidem. Pro přehled prosíme ty, kteří mohou přijít, aby se nahlásili v sakristii. Začátek úklidu je v 9:00. 
 • Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle v kostele.
 • V souvislosti s rekonstrukcí ozvučení připravujeme na příští neděli 11. 2. účelovou sbírku při bohoslužbách. Prosíme o vaši podporu.
 • Mezi tiskovinami je k dispozici Diecézní zpravodaj a Farní věstník.
 • Na webových stránkách a nástěnce najdete Poselství papeže Františka ke světovému dni nemocných.
 • Upozorňujeme na změnu programu bohoslužeb na Popeleční středu 14. 2. Jediná večerní plzeňská bohoslužba bude v katedrále s otcem biskupem Tomášem. V naší farnosti bude mše sv. výjimečně v 8 hod. v kostele a pro maminky s dětmi mše sv. v 9:30 v SaSM.
 • Příští víkend mají biřmovanci společný program ve Zdicích.
 • 17. -18. 2. se uskuteční další akce BNW pro děti 10-15 let. Rodiče dosavadních účastníků dostanou přihlášku na mail. Vytištěná je k dispozici u ohlášek.
 • Po dnešních bohoslužbách jste zváni na kávu a farní diskusi. Téma je vzdělávání ve víře a podněty najdete na zadní straně tištěných ohlášek.
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER (v tomto týdnu na požádání v SaSM);  Ne 11. 2. 7:00ER;  9:30MPU sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Vzdělávání ve víře

V dnešním světě je stále větší důraz kladen na prohlubování odbornosti, která je mi vlastní. Jako věřící máme důležitou úlohu být ve světě znamením: solí a světlem. Jak tomuto dostát? Vidíme jako nutnost pracovat na vlastním vzdělávání, prohlubováním vědomostí a solidní znalosti biblických základů. Církev vybízí věřící, aby se nábožensky vzdělávali. Velmi důrazně o tom čteme v dokumentech II: Vatikánského koncilu:

Sami věřící mohou mít nemalý podíl na vzniku ateismu tím, že zanedbávají náboženskou výchovu, zkresleně podávají nauku a mají nedostatky ve svém náboženském, mravním a sociálním životě; o nich platí, že pravou tvář Boha a náboženství spíše zastírají, než ukazují.

(Radost a naděje - GS 19)

Jakým způsobem se vzdělávám ve víře?

Co považuji za vzdělávání ve víře?

Co potřebuji k prohloubení znalostí ve víře nebo v Božím slově (já, má rodina, děti)?


 

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis