Nabídka letních táborů

5. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí
4. února

Ohlášky na týden od 5.2. do 11.2.2018

5. 2.     Pondělí Památka sv. Agáty, panny a mučednice

6. 2.     Úterý Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků

10. 2.   Sobota Památka sv. Scholastiky, panny

11. 2.   Neděle 6. neděle v mezidobí

 

            Bohoslužby v příštím týdnu budou mimořádně jinak než obvykle.   

Bohoslužby v týdnu od 5. do 10. 2. budou v kapli Salesiánského střediska mládeže

Pondělí

 • 7,40 modlitba ranních chval
 • 8,00 mše sv.

Středa

 • 18,00 mše sv.                                                             

Čtvrtek

 • 7,40 modlitba ranních chval
 • 8,00 mše sv.

Pátek

 • 17,30 - 17,50 tichá adorace
 • 18,00 mše sv.

Sobota (jako obvykle)

 • 7,40 modlitba ranních chval v kapli Salesiánského střediska
 • 8,00 mše sv. v kapli Salesiánského střediska
 • Od pondělí začíná v kostele sv. Martina a Prokopa rekonstrukce ozvučení. Z tohoto důvodu jsou od pondělí do soboty bohoslužby v kapli salesiánského střediska mládeže. Na druhé straně ohlášek je uveden jejich aktuální přehled. Pro přípravu na rekonstrukci ozvučení prosíme alespoň 4 farníky o pomoc (stěhování lavic) dnes večer v kostele od 18 hod. K bližší domluvě, prosím, přijďte do sakristie. V sobotu 10. 2. vás prosíme o pomoc s úklidem. Pro přehled prosíme ty, kteří mohou přijít, aby se nahlásili v sakristii. Začátek úklidu je v 9:00. 
 • Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle v kostele.
 • V souvislosti s rekonstrukcí ozvučení připravujeme na příští neděli 11. 2. účelovou sbírku při bohoslužbách. Prosíme o vaši podporu.
 • Mezi tiskovinami je k dispozici Diecézní zpravodaj a Farní věstník.
 • Na webových stránkách a nástěnce najdete Poselství papeže Františka ke světovému dni nemocných.
 • Upozorňujeme na změnu programu bohoslužeb na Popeleční středu 14. 2. Jediná večerní plzeňská bohoslužba bude v katedrále s otcem biskupem Tomášem. V naší farnosti bude mše sv. výjimečně v 8 hod. v kostele a pro maminky s dětmi mše sv. v 9:30 v SaSM.
 • Příští víkend mají biřmovanci společný program ve Zdicích.
 • 17. -18. 2. se uskuteční další akce BNW pro děti 10-15 let. Rodiče dosavadních účastníků dostanou přihlášku na mail. Vytištěná je k dispozici u ohlášek.
 • Po dnešních bohoslužbách jste zváni na kávu a farní diskusi. Téma je vzdělávání ve víře a podněty najdete na zadní straně tištěných ohlášek.
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER (v tomto týdnu na požádání v SaSM);  Ne 11. 2. 7:00ER;  9:30MPU sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Vzdělávání ve víře

V dnešním světě je stále větší důraz kladen na prohlubování odbornosti, která je mi vlastní. Jako věřící máme důležitou úlohu být ve světě znamením: solí a světlem. Jak tomuto dostát? Vidíme jako nutnost pracovat na vlastním vzdělávání, prohlubováním vědomostí a solidní znalosti biblických základů. Církev vybízí věřící, aby se nábožensky vzdělávali. Velmi důrazně o tom čteme v dokumentech II: Vatikánského koncilu:

Sami věřící mohou mít nemalý podíl na vzniku ateismu tím, že zanedbávají náboženskou výchovu, zkresleně podávají nauku a mají nedostatky ve svém náboženském, mravním a sociálním životě; o nich platí, že pravou tvář Boha a náboženství spíše zastírají, než ukazují.

(Radost a naděje - GS 19)

Jakým způsobem se vzdělávám ve víře?

Co považuji za vzdělávání ve víře?

Co potřebuji k prohloubení znalostí ve víře nebo v Božím slově (já, má rodina, děti)?


 

Nejbližší akce střediska

25. až 27. května

Víkend pro pěstouny

Nejbližší akce farnosti

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček