Nabídka letních táborů

4. neděle postní

4. neděle postní
11. března

Ohlášky na týden od 12.3. do 18.3.2018

18. 3.

Neděle

5. neděle postní

      Bohoslužby v příštím týdnu budou jako obvykle.        

 • V pondělí budou v lobezském kostele mokrou cestou vyčištěny sedáky.
 • V úterý je výroční den zvolení papeže Františka. V modlitbě mu vyprošujme vše potřebné pro vedení církve.
 • Ve středu v 9:30 je mše sv. pro maminky s malými dětmi v kapli SaSM.
 • V sobotu prosíme o pomoc s úklidem kolem lobezského kostela. Začátek je v 9 hod. Prosíme ochotné, aby se zapsali v sakristii.
 • Doporučujeme věnovat pozornost časopisu Nezbeda pro školáky a periodiku Křesťanská solidarita. Je užitečné mít informace o situaci křesťanů ve světě.
 • V sobotu před Květnou nedělí – 24. 3. – zve biskup Tomáš k setkání všechny mladé naší diecéze. Setkání začíná v budově gymnázia na Mikulášském náměstí od 9 hod. chválami, katechezí biskupa Tomáše a pokračuje různými aktivitami. Vyvrcholí mší sv. odpoledne v kostele Panny Marie Růžencové na Slovanech.
 • Na druhé straně tištěných ohlášek najdete informace k blížícím se Velikonocím.
 • Upozorňujeme na možnost přihlásit děti k účasti na farním a ministrantském táboře. Rezervace pro děti z farnosti trvá do 15. 3. 2018.
 • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – ER;  Ne 18. 3. 7:00 – MS;  9:30 – ER. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 • Prohlášení České biskupské konference:

 ČBK vyzývá ke spravedlivému vyřešení situace skupiny čínských křesťanů v ČR

V České republice požádalo v roce 2016 několik desítek čínských křesťanů o azyl. Nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti u nás.

Výsledek procesu a další osudy těchto lidí nám nejsou lhostejné, a proto apelujeme na spravedlivé vyřešení jejich situace zhoršované nejistotou a obavami. Jsme vděčni za ty, kterým byl azyl udělen, protože dostali naději na život ve svobodné společnosti. Taktéž věříme ve spravedlivý přezkum rozhodnutí o neudělení azylu větší části těchto žadatelů.

Doufáme, že bude nalezeno dobré řešení pro další život lidí, kteří se ocitli ve velmi složité životní situaci. V případě, že k tomu budeme moci nějak přispět, jsme připraveni. Také tímto děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží těmto křesťanům pomoci.

Naši snahu chceme podpořit i modlitbami za tyto. Věříme v sílu modlitby za čínské křesťany v ČR i v jejich vlasti.                                                                

                                                                                    Čeští a moravští biskupové

 

Velikonoce 2018 – farnost Lobzy

Informace k blížícím se Velikonocím:

 • připravit se na liturgii velikonočního tridua (brožura Průvodce Svatým týdnem a velikonočním třídenním je k dispozici mezi tiskovinami za 40 Kč),
 • přinést si ratolesti na Květnou neděli,
 • na Zelený čtvrtek možnost přinést v obětním průvodu kasičky,
 • při obřadech Velkého pátku bude sbírka na podporu křesťanů ve Svaté zemi,
 • po mši sv. na Zelený čtvrtek bude společná adorace a po ní možnost i k soukromé adoraci do 22:00,
 • v pátek a sobotu společná modlitba ranních chval a četby od 8:00; v sobotu přes den možnost adorace v kostele do 15:00,
 • po velkopátečních obřadech možnost soukromé adorace kříže do 20:00,
 • vzít si na velikonoční vigilii svoji křestní (nebo jinou) svíci,
 • po obřadech velikonoční vigilie společná oslava – agapé v SaSM,
 • při bohoslužbách velikonoční neděle – Božího hodu velikonočního – sbírka na potřeby Salesiánské provincie Praha,
 • na 5. neděli postní vyjde přehled bohoslužeb Svatého týdne.

Nejbližší akce střediska

24. až 25. března

Přespávačka kroužku Street Dance

24. března

Velikonoční tvoření

Nejbližší akce farnosti

29. března až 1. dubna

Velikonoční triduum

13. a 27. dubna

Zpívaná