Nabídka zájmových kroužků

4. neděle postní

11. března

Ohlášky na týden od 12.3. do 18.3.2018

18. 3.

Neděle

5. neděle postní

      Bohoslužby v příštím týdnu budou jako obvykle.        

 • V pondělí budou v lobezském kostele mokrou cestou vyčištěny sedáky.
 • V úterý je výroční den zvolení papeže Františka. V modlitbě mu vyprošujme vše potřebné pro vedení církve.
 • Ve středu v 9:30 je mše sv. pro maminky s malými dětmi v kapli SaSM.
 • V sobotu prosíme o pomoc s úklidem kolem lobezského kostela. Začátek je v 9 hod. Prosíme ochotné, aby se zapsali v sakristii.
 • Doporučujeme věnovat pozornost časopisu Nezbeda pro školáky a periodiku Křesťanská solidarita. Je užitečné mít informace o situaci křesťanů ve světě.
 • V sobotu před Květnou nedělí – 24. 3. – zve biskup Tomáš k setkání všechny mladé naší diecéze. Setkání začíná v budově gymnázia na Mikulášském náměstí od 9 hod. chválami, katechezí biskupa Tomáše a pokračuje různými aktivitami. Vyvrcholí mší sv. odpoledne v kostele Panny Marie Růžencové na Slovanech.
 • Na druhé straně tištěných ohlášek najdete informace k blížícím se Velikonocím.
 • Upozorňujeme na možnost přihlásit děti k účasti na farním a ministrantském táboře. Rezervace pro děti z farnosti trvá do 15. 3. 2018.
 • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – ER;  Ne 18. 3. 7:00 – MS;  9:30 – ER. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 • Prohlášení České biskupské konference:

 ČBK vyzývá ke spravedlivému vyřešení situace skupiny čínských křesťanů v ČR

V České republice požádalo v roce 2016 několik desítek čínských křesťanů o azyl. Nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti u nás.

Výsledek procesu a další osudy těchto lidí nám nejsou lhostejné, a proto apelujeme na spravedlivé vyřešení jejich situace zhoršované nejistotou a obavami. Jsme vděčni za ty, kterým byl azyl udělen, protože dostali naději na život ve svobodné společnosti. Taktéž věříme ve spravedlivý přezkum rozhodnutí o neudělení azylu větší části těchto žadatelů.

Doufáme, že bude nalezeno dobré řešení pro další život lidí, kteří se ocitli ve velmi složité životní situaci. V případě, že k tomu budeme moci nějak přispět, jsme připraveni. Také tímto děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží těmto křesťanům pomoci.

Naši snahu chceme podpořit i modlitbami za tyto. Věříme v sílu modlitby za čínské křesťany v ČR i v jejich vlasti.                                                                

                                                                                    Čeští a moravští biskupové

 

Velikonoce 2018 – farnost Lobzy

Informace k blížícím se Velikonocím:

 • připravit se na liturgii velikonočního tridua (brožura Průvodce Svatým týdnem a velikonočním třídenním je k dispozici mezi tiskovinami za 40 Kč),
 • přinést si ratolesti na Květnou neděli,
 • na Zelený čtvrtek možnost přinést v obětním průvodu kasičky,
 • při obřadech Velkého pátku bude sbírka na podporu křesťanů ve Svaté zemi,
 • po mši sv. na Zelený čtvrtek bude společná adorace a po ní možnost i k soukromé adoraci do 22:00,
 • v pátek a sobotu společná modlitba ranních chval a četby od 8:00; v sobotu přes den možnost adorace v kostele do 15:00,
 • po velkopátečních obřadech možnost soukromé adorace kříže do 20:00,
 • vzít si na velikonoční vigilii svoji křestní (nebo jinou) svíci,
 • po obřadech velikonoční vigilie společná oslava – agapé v SaSM,
 • při bohoslužbách velikonoční neděle – Božího hodu velikonočního – sbírka na potřeby Salesiánské provincie Praha,
 • na 5. neděli postní vyjde přehled bohoslužeb Svatého týdne.

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis