Nabídka zájmových kroužků

22. neděle v mezidobí

22. neděle v mezidobí
2. září

Ohlášky na týden od 3.9. do 9.9.2018

  1. 9. Pondělí Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
  2. 9. Sobota Svátek Narození Panny Marie
  3. 9. Neděle 23. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

  • Dnes jste po bohoslužbách zváni na farní kávu.
  • Sbírka na salesiánské bohoslovce vynesla 6.335,- Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • Pátek je první v měsíci a po mši sv. bude adorace se zpěvy Taizé.
  • Skauti zvou děti na zábavné sobotní odpoledne 8. 9. od 14:00 do 17:00 na zahradu Dominikánského kláštera v Plzni.
  • Příští neděli se koná důležité setkání rodičů a katechetů po mši sv. v 10:00 ve farním sále ohledně výuky náboženství. Budeme hovořit o způsobu a formě výuky a naplánujeme, ve kterých dnech budou kroužky probíhat.
  • K rozebrání u ohlášek jsou vytištěné listy Diecézní modlitební štafety a List papeže Františka ke kauze zneužívání. V tištěných ohláškách najdete přehled aktivit v měsíci září a podrobnější informace k ekumenické bohoslužbě v neděli 16. září a diecézní pouti do Teplé v sobotu 15. září.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 9. 9. 7:00PL;  9:30MSU sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Farní kalendář na září 2018

 

5.9.         19:00 zahajuje setkávání společenství matek

8.9.                    celodenní pouť seniorů do Sušice

9.9.         11:10 setkání rodičů, jejichž děti chtějí navštěvovat výuku náboženství

                         ve farním sále

12.9.       19:00 první setkání pastorační rady farnosti (PFF) v novém školním roce

                          ve farní klubovně

14.9.       17:00 setkání nových zájemců o přípravu ke křtu dospělých ve farní

                         klubovně

15.9.                  Pouť naší farnosti do Teplé:

                          9:45   zahájení u kříže v Teplé

                          10:00 katecheze pro dospělé, současně program pro děti a mládež

                          11:00 modlitba za diecézi v kostele

                          14:30 mše sv. s požehnáním členům PRF; 15:45 zakončení

16.9.       18:00 EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v kostele na Františkánské ul.

19.9.       9:30   mše sv. pro maminky s malými dětmi v kapli SaSM

20.9.       17:00 první biblická hodina v novém školním roce ve farní klubovně

 

Informace k ekumenické bohoslužbě v září 2018:

Zveme vás na každoroční ekumenickou bohoslužbu v Plzni, která se koná v neděli 16.9.2018 od 16:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Bohoslužbě bude předsedat plzeňský biskup Tomáš Holub.

Poselství o kněžské roli křesťanů na základě textu 1. listu Petrova 2, 1-10 přinese děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy pan doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Po skončení bohoslužby bude zájemcům nabídnut také následný moderovaný rozhovor s doc. Mrázkem v prostoru františkánské knihovny. Rozhovor bude příležitostí k rozvedení tématu kněžské role křesťanů.

 

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis