Nabídka zájmových kroužků

2. neděle postní

28. února

Ohlášky na týden od 26.2. do 4.3.2018

     4. 3. Neděle 3. neděle postní

      Bohoslužby v příštím týdnu budou odlišně od obvyklého pořadu.     

 • Dnešní sbírka při bohoslužbách byla na Haléř sv. Petra. Děkujeme za vaše dary.
 • V postní středy a pátky jsou přede mší sv. pobožnosti Křížové cesty.
 • Tento pátek 2. března se po adoraci v 19 hod koná další ministrantská schůzka. Samozřejmě jsou ministranti vítáni i na mši svaté, či na adoraci. Těšíme se na vás.
 • V sobotu 3. března začíná od 9 hod. v SaSM duchovní obnova farnosti. Přednášejícím bude salesián P. Vít Dlapka z Českých Budějovic. Zakončení bude mší sv. v 11:30. Ranní mše sv. v 8 hod. mimořádně nebude. Program obnovy najdete na druhé straně tištěných ohlášek.
 • Příští neděli po bohoslužbách jste zváni na farní kávu.
 • Po celou dobu postní se můžeme uskromnit, rozdělit se o to, co máme s těmi, kteří mají nouzi. V naší farnosti podporujeme potřebné, jejichž příběhy jste mohli číst v dřívějších ohláškách. Jde o klienty Střechy, k jejichž podpoře můžete použít charitní kasičku. Dále je možné podpořit bulharské misie a salesiánské dobrovolníky.
 • Středisko mládeže otevřelo přihlašování na letní tábory. Zvláště upozorňujeme na farní a ministrantský tábor. Na farním táboře rezervujeme do 15. 3. přednostně místa pro děti z naší farnosti.
 • -11. 3. se uskuteční další akce BNW pro děti 10-15 let. Rodiče dosavadních účastníků dostali přihlášku na mail. Vytištěná je k dispozici u ohlášek.
 • Na vývěsce a webu najdete pozvánku a podrobné informace k účasti na Národním pochodu pro život, který se koná 7. dubna v Praze.

 

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 4. 3. 7:00MP;  9:30 – ER. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

             

              Postní duchovní obnova

 3. března 2018

    od 9:00

Salesiánské středisko mládeže

 

 Hostem P. Vít Dlapka, SDB

Program:

 • 9:00 - přednáška (místnost K1)
 • 10:30 - přednáška (místnost K1)
 • 11:30 - mše svatá - zakončení obnovy – kaple SaSM

Po přednáškách příležitost pro ztišení, přemýšlení, modlitbu a svátost smíření.

Svátost smíření zajišťují P. Vít, P. Evžen, P. Pavel a P. Marek.

 

 

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis