Nabídka zájmových kroužků

Výlet s bublinkami

Výlet s bublinkami
6. června

Na den dětí vyrazili všichni zaměstnanci na výlet do Starého Plzence.

Náš program měl dvě části – v první z nich jsme navštívili kostel Narození Panny Marie a kostel sv. Jana Křtitele, kde nám byl průvodcem místní farář páter Petr Franta. Ten nás oběma kostely erudovaně provedl a my měli možnost si mj. zahrát na varhany a rozezvučet celý prostor kostela. V druhé části jsme, jak již nadpis napovídá, vyrazili na prohlídku firmy Bohemia Sekt, kde jsme strávili zbytek dopoledne prohlídkou místních sklepů a výroby a posléze především ochutnávkou několika druhů šumivých vín, které se zde vyrábí. Během dne si mohli někteří kolegové vyzkoušet prvky zájmové činnosti: útěk ze zamčené zahrady kostela přes plot nebo otevírání čerstvé lahve šumivého vína (nikdo ale samosebou nezkoušel řízení pod vlivem zmiňovaného nápoje).

Martin Bohata

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis