Nabídka zájmových kroužků

Výlet kroužku Základy křesťanství

Výlet kroužku Základy křesťanství
12. června

V sobotu 2. června se vydala skupinka dětí, které letos poprvé přijaly Ježíše v eucharisti, na pouť a výlet v jednom.

Nejprve jsme zahájili naše putování v kostele Narození Panny Marie v Klatovech. Díky vstřícnosti pana faráře Jaroslava Hůlleho, jsme dokonce mohli zázračný obraz Panny Marie vidět z bezprostřední blízkosti. Navštívili jsme kryptu kostela i kůr, uslyšeli krásný zvuk místních varhan, které na chvíli obsadila lobezská paní varhanice Marie Škodová. Shlédli jsme také vystavené tělesné pozůstatky v klatovských katakombách a uvědomili si, jak je pozemský život pomíjivý. Italská zmrzlina však vše vynahradila. Pak už nás čekal hrad Klenová, kde jsme navštívili Sýpku s úžasnými díly dětí a studentů ZUŠ Plzeňského kraje. Na hradě jsme měli možnost vidět divadelní hru Popelka a důkladně prozkoumat celou zříceninu. Vrcholem naší cesty byla rozhledna Markéta, ze které jsme viděli na všechny světové strany díky nádhernému počasí.

Díky Pánu Bohu jsme se bez jakékoliv újmy vrátili zpět.

I přes nepočetnou účast jsme zažili krásné chvíle, na které můžeme dlouho vzpomínat.

Evžen Rakovský

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis