Nabídka zájmových kroužků

Tábor nejen pro ministranty

Tábor nejen pro ministranty
19. července

Ministrantský tábor se konal, jak už je zvykem, na faře v Nečtinách.

Letošní účast byla kvůli (doufejme jednorázové) absenci tradičních účastníků slabší - sešlo se nás 8 kluků a 6 vedoucích. Ale i tak jsme se všichni věrně znali. Na faře nám vařili manželé Skálovi s pomocí svých dvou synků, se kterými jsme si všichni velice rozuměli. Jídlo bylo vynikající, všem nám moc chutnalo a za celý čas, který nám tato rodina věnovala, musíme ze srdce poděkovat. Celým táborem nás provázela knížka "Bitva na řece Pádu", kterou jsme četli každý den před spaním a často i po jídle. Tak se nám hlavním tématem tábora staly lodě. K tomuto tématu nám velice přispěl P. Pavel Kuchař, který za námi na den přijel z Českých Budějovic a připravil si poutavé povídání o mořeplavbě. S nově nabytými vědomostmi jsme se pustili do výroby lodí z extrudovaného polystyrenu. V neposlední řadě jsme se vydali na celodenní výlet na Rabštejn, pomohli obci s čištěním lesní školky od přerostlé trávy a zahráli si v lese řadu bojovek. Spoustu zábavy jsme si užili, když nám Šárka Končírová v lese připravila lanové centrum. Program byl v pátek zakončen velkou bojovkou v lese, pouštěním lodiček na koupališti a jízdou na kajaku.

 

Jako vždy se nám tábor moc líbil. Náš kolektiv, budovaný už přes 7 let, stále drží a každým rokem si spolu užijeme ještě více krásného času. Doufáme, že se ve stejném složení sejdeme i za rok.

 

Vašek Škoda

Související galerie

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis