Nabídka zájmových kroužků

Svatoprokopská pouť

Svatoprokopská pouť
26. června

Svatoprokopská pouť v Lobzích se nesla ve znamení souběhu dvou světců – Jana Křtitele a Prokopa.

Jak slavnostní kazatel Jenda Fojtů, SDB zmínil ve své promluvě, sv. Prokopa i Jana Křtitele spojoval zápal pro Krista. Jak prožívat radost z lásky v rodině a jak se pokusit sdílet víru s dětmi, to pojal do své přednášky s následnou diskusí host pouti, jáhen Jindřich Fencl. Vděčnost a radost ze setkání byla patrná z mnoha účastníků pouti. Krásná liturgie, vynikající oběd, beseda, pestrý program pro děti a odpolední volejbalový turnaj byl náplní letošní pouti. Děti si kromě stavby kláštera mohly i vystřelit krásnou papírovou růžičku a ochutnat klasickou zmrzlinu. Tyto atrakce byly samozřejmě přístupné i dospělým. Méně příjemnou kulisou byl déšť, který zvláště volejbalistům znepříjemňoval zákroky na síti. Gril a čepované nápoje už jen dovršovaly štědrou nabídku všem zúčastněným.

Srdečné díky patří všem, kdo připravovali program a pak realizovali: liturgii, oběd, přednášku, hry, grilování, službu za barem a pípou, volejbal a úklid.

Ať přímluva nedělních světců nám pomáhá k odvaze k víře.

P. Evžen Rakovský

Související galerie

Nejbližší akce střediska

23. až 27. července

Příměstský tábor klubu Balón

27. až 31. července

Tábor Horovedoucí

30. července až 5. srpna

Tábor Klasik

Nejbližší akce farnosti

22. až 28. července

Farní tábor

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis