Nabídka zájmových kroužků

Svatoprokopská pouť

Svatoprokopská pouť
26. června

Svatoprokopská pouť v Lobzích se nesla ve znamení souběhu dvou světců – Jana Křtitele a Prokopa.

Jak slavnostní kazatel Jenda Fojtů, SDB zmínil ve své promluvě, sv. Prokopa i Jana Křtitele spojoval zápal pro Krista. Jak prožívat radost z lásky v rodině a jak se pokusit sdílet víru s dětmi, to pojal do své přednášky s následnou diskusí host pouti, jáhen Jindřich Fencl. Vděčnost a radost ze setkání byla patrná z mnoha účastníků pouti. Krásná liturgie, vynikající oběd, beseda, pestrý program pro děti a odpolední volejbalový turnaj byl náplní letošní pouti. Děti si kromě stavby kláštera mohly i vystřelit krásnou papírovou růžičku a ochutnat klasickou zmrzlinu. Tyto atrakce byly samozřejmě přístupné i dospělým. Méně příjemnou kulisou byl déšť, který zvláště volejbalistům znepříjemňoval zákroky na síti. Gril a čepované nápoje už jen dovršovaly štědrou nabídku všem zúčastněným.

Srdečné díky patří všem, kdo připravovali program a pak realizovali: liturgii, oběd, přednášku, hry, grilování, službu za barem a pípou, volejbal a úklid.

Ať přímluva nedělních světců nám pomáhá k odvaze k víře.

P. Evžen Rakovský

Související galerie

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis