Nabídka zájmových kroužků

Noc kostelů

Noc kostelů
1. června

Noc kostelů již tradičně proběhla ve farnosti v Plzni Lobzích za účasti  zvýšeného zájmu návštěvníků.

Zaujal koncert smíšeného pěveckého sboru Česká píseň pod vedením dirigenta pana Vojtěcha Jouzy. Mimořádné dílo krásně interpretované bylo uvedeno po mši sv., kterou byla Noc kostelů otevřena.

Výstava děl žáků paní učitelky Alexandry Jíšové bylo vidět i v naprosté tmě díky fluorescenčním barvám. Zazvonit na skutečný zvon pak mohl každý, kdo se vyšplhal na kostelní věž. Odměnou dostal zvon papírový se stručnou historií o zvonech. Paralelní program v Salesiánském středisku mládeže byl velmi pestrý a opět byla možnost navštívit kapli SaSM, kde podával výklad pan sochař Václav Česák.

V kostele sv. Jiří již tradiční program s vystoupením žáků ZUŠ v Doubravce pod vedením pana učitele M. Petrůně byl obohacen výstavou děl žáků ZŠ Martina Luthera v Plzni paní učitelky Romany Vojtíškové. Akce pak byla doprovázena vystoupením pěveckého koncertu duchovní hudby souborem Vox Inperfecta pod vedením Pavla Dolanského. Řízený program vyvrcholil přednáškou o historii kostela sv. Jiří panem arch. Martinem Kondrem.

Díky všem dobrovolníkům proběhla celá noc klidně a každý návštěvník se mohl cítit být dobře přijat.

Evžen Rakovský

Související galerie

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis