Nabídka zájmových kroužků

Neležím, tábořím

Neležím, tábořím
29. srpna

V termínu od 14. - 21.7. jsme opět vyrazili na tradiční tábor Neležím, tábořím.

Střecha

Letos jsme se vydali do malebné jihočeské vesničky Zálší u Týna nad Vltavou. Celkem se této „výpravy“ zúčastnilo 10 dětí, které přes celý rok navštěvují Centrum pomoci Střecha a 3 vedoucí. Kuchyni velel pan Gaier, který dokázal proměnit některé „nejedlíky“ na jedlíky, dále Martin Poláček, který měl na starosti program a tvoření pro děti a já – Eva Turková, jsem fungovala v roli zdravotníka a „sporťáka“.

 Celý tábor nás provázalo nádherné počasí, takže jsme se několikrát byli koupat na nedalekém „písečáku“ a také na koupališti v Hluboké nad Vltavou a v Týnu nad Vltavou. Dále jsme letos podnikli výlet na Temelín, na ptačí stezku a pěšky jsme se prošli podél řeky Lužnice do Bechyně. Děti si mohly vytvořit loutku, kterou vidíte na fotografiích a na konci tábora nám zahrály divadlo.        

 Každý den probíhalo večerní zhodnocení celého dne a každé dítě mělo možnost zamyslet se i nad sebou a nad tím, jak se v různých situacích chová a jaký to má dopad na druhé lidi. Celý tábor jsme zakončili tradiční oslavou, na kterou děti přichystaly občerstvení, předalo se osvědčení, malé dárečky a odjíždělo se směr Plzeň.

Eva Turková

Související galerie

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis