Nabídka zájmových kroužků

Kroužek keramiky na výstavě

Kroužek keramiky na výstavě
13. června

Dne 6. 6. máme opět keramiku s paní Mgr. Marií Vechovou. Blíží se konec školního roku, a tak máme namířeno ne do keramické dílny, ale do blízké galerie v ulici Mohylová na Doubravce.

Kroužky

Galerie THAMBOS nám nabízí ukázku různých výtvarných děl v různých technikách umělecké práce. Je tam v současné době i výstava uměleckých děl – suché pastely naší paní učitelky, kterou jsme shlédli. Děti měly možnost prohlédnout si i techniku sítotisku, malbu olejem na plátně, malbu pastelem, různé grafické techniky, keramické kachle kombinované techniky, výtvarně upravená trička, šperky atd. Nejvíce děti zaujaly kovové plastiky, plastiky z kamene, figury z litiny. Nejvíce je překvapila i beseda nad uměleckými dílny, kde paní učitelka vyprávěla o jejich vzniku a autorech. V doprovodu rodičů si děti vše prohlídly a zažily nevšední odpoledne. Každý účastník obdržel dárek v podobě kopie pěkné koláže. Děti většinou při návštěvě galerie poprvé viděly velké množství uměleckých děl na jednom místě. Uvědomily si význam umělecké práce a pochopily, že jejích práce v hodinách keramiky je velmi zajímavá a mohou své myšlenky a představy převést do materiálu.

Marie Vechová + účastníci kroužku

Související galerie

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis