Nabídka zájmových kroužků

Kroužek keramiky na výstavě

Kroužek keramiky na výstavě
13. června

Dne 6. 6. máme opět keramiku s paní Mgr. Marií Vechovou. Blíží se konec školního roku, a tak máme namířeno ne do keramické dílny, ale do blízké galerie v ulici Mohylová na Doubravce.

Kroužky

Galerie THAMBOS nám nabízí ukázku různých výtvarných děl v různých technikách umělecké práce. Je tam v současné době i výstava uměleckých děl – suché pastely naší paní učitelky, kterou jsme shlédli. Děti měly možnost prohlédnout si i techniku sítotisku, malbu olejem na plátně, malbu pastelem, různé grafické techniky, keramické kachle kombinované techniky, výtvarně upravená trička, šperky atd. Nejvíce děti zaujaly kovové plastiky, plastiky z kamene, figury z litiny. Nejvíce je překvapila i beseda nad uměleckými dílny, kde paní učitelka vyprávěla o jejich vzniku a autorech. V doprovodu rodičů si děti vše prohlídly a zažily nevšední odpoledne. Každý účastník obdržel dárek v podobě kopie pěkné koláže. Děti většinou při návštěvě galerie poprvé viděly velké množství uměleckých děl na jednom místě. Uvědomily si význam umělecké práce a pochopily, že jejích práce v hodinách keramiky je velmi zajímavá a mohou své myšlenky a představy převést do materiálu.

Marie Vechová + účastníci kroužku

Související galerie

Nejbližší akce střediska

23. až 27. července

Příměstský tábor klubu Balón

27. až 31. července

Tábor Horovedoucí

30. července až 5. srpna

Tábor Klasik

Nejbližší akce farnosti

22. až 28. července

Farní tábor

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis