Nabídka zájmových kroužků

Koncert pro seniory

Koncert pro seniory
12. února

V pondělí 5. února 2018 proběhlo vystoupení dětí a mládeže navštevující kroužky fléten a kytary pro klienty Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni na Doubravce.

Kroužky

Vystoupení se zúčastnilo asi 12 muzikantů a jednou tolik posluchačů. Myslím, že se vystoupení setkalo s velkým úspěchem. Jednak pro vystupující, kteří mohli předvést svou hudební zálibu a tréninkovou píli, jednak pro posluchače, kteří se spontánně přidali zpěvem do písně Černé oči jděte spát a pro zvláštní poděkování za závěrečnou Alžbětínskou serenádu.

Martin Smolka

Související galerie

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis