Nabídka zájmových kroužků

Jarní prázdniny s klubem Balón

Jarní prázdniny s klubem Balón
6. března

O jarních prázdninách, v týdnu od 19. do 23. února, proběhl tradiční příměstský tábor klubu Balón.

Balón

Sešlo se nás téměř třicet a někteří byli na táboře poprvé, proto jsme si nejprve zahráli několik her, zaměřených na to, abychom se lépe poznali. Jelikož ve zdravém těle je zdravý duch, letošní tábor jsme zahájili sportovním dnem. Vyzkoušeli jsme si různé druhy sportů – zahráli jsme si stolní tenis, fotbálek i vybíjenou.

V úterý nás čekal výtvarný den a s ním spojená návštěva svíčkárny, kde jsme si mimo jiné vyrobili krásné originální svíčky a dozvěděli jsme se něco o výrobě svíček a mýdel.

Ve středu jsme navštívili stanici hasičského záchranného sboru v Plzni na Košutce. Dozvěděli jsme se více o práci profesionálních hasičů, vyzkoušeli jsme si, jaké to je, sedět v hasičském autě nebo mít na sobě vybavení hasiče. Odpoledne jsme si zopakovali pravidla první pomoci a vyzkoušeli jsme si, jak první pomoc správně provádět.

Jaké je to být hercem nebo herečkou, jsme si vyzkoušeli při čtvrtečním programu. Zahráli jsme si několik tematických her, připravili kostýmy a ve skupinách nacvičili originální divadelní představení na zadané téma.

V pátek jsme navštívili Škodu transportation, kde jsme viděli výrobu tramvají, které budou jednou vozit cestující v Turecku nebo ve Španělsku.

Tábor nám rychle utekl, těšíme se na setkání v klubu Balón nebo na některém z letních táborů.

Pavla Janouškovcová

 

Související galerie

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis