Nabídka zájmových kroužků

BNW prosvištělo cílem

BNW prosvištělo cílem
12. června

BNW prosvištělo cílem. Alespoň pro letošní školní rok.

Červnové setkání završilo měsíční pravidelná setkávání, jejichž cílem je pomáhat dětem růst ve víře v partě kamarádů při dobré zábavě. Protože červen je spojen s událostmi prvního svatého přijímání a slavností Božího těla, dotkli jsme se tématu Eucharistie. Posloužil nám k tomu krátký film se společnou reflexí, osobní práce a krátká adorace. Večer vyvrcholil diskotékou se soutěžemi pod taktovkou našeho DJ Matouše.

Filip Mareš

Související galerie

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis