Nabídka zájmových kroužků

Zahájení školního roku s externisty

Zahájení školního roku s externisty
2. října 2017

Školní rok je již měsíc v plném proudu, rozběhly se tak všechny aktivity střediska. Ve čtvrtek 14. září jsme ho zahájili společně s našimi externisty.

„Díky, Otče, že jsi nás pozval ke spolupráci. Chceme ti nabídnout to nejlepší z nás samých ve prospěch dětí a mladých lidí, kteří to potřebují.“ To jsou slova z modlitby, která zazněla během úvodního požehnání a která vyjadřují, že nepovažujeme za samozřejmé, že se můžeme společně s více než 50 externisty podílet na práci ve prospěch dětí a mladých lidí. Jako každý rok, tak i letos někteří externisté končí a jiní začínají. Jsme rádi, že jsme mohli mezi sebou přivítat nové tváře, smutní jsme především z toho, že již s námi nemůže spolupracovat pan Kaňka, dlouholetý vedoucí kroužku šachů, který na začátku letních prázdnin zemřel.

Během setkání jsme si oprášili povinnosti, které se týkají vedení aktivit a pak byl čas k neformálnímu posezení, seznámení, a zcela obyčejnému, ale příjemnému poklábosení si. Je pěkné, že se rádi vidíme.

Díky všem externistům, kteří s námi do toho jdete.

Marek Sklenář

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis