Nabídka zájmových kroužků

Výlet s ministranty

Výlet s ministranty
21. prosince 2017

Na adventní sobotu 18.12.2017 jsme s ministranty podnikli (podle slov jednoho účastníka a vlogaře) „prozkoumávačku“ do sv. Jana pod Skalou, Solvayových lomů a Berounského aquaparku.

Ochotný pan kostelník nám představil legendu o sv. Ivanovi a historii místního kláštera. Zaujala nás flexibilita stěn místního kostela, který se vlivem přilehlé skály za svou 350 letou historii zúžil o 75cm.

Nikomu ani v nejmenším nevadilo, že Solvayovy lomy v tuto roční dobu neprovozují vláčky. Během normální sezóny bychom jistě neměli příležitost tak důkladně prověřit funkčnost výhybek, lézt po vagóncích, důlních bagrech a korbách.

Zimní piknik v podobě opékání buřtů na sto způsobů přišel v dlouhém dni vhod. Nezbyl ani jeden.

Před návštěvou Berounského bazénu bylo třeba trochu vytrávit. Dobře posloužila hra Na obchodníky, při které se všichni, až na obchodníky-vedoucí, i vydatně zahřáli. Jak se nám tu líbilo? Při cestě do bazénu jsme už přemýšleli, kdy by se sem dalo vrátit na regulérní přespávačku.

Filip Mareš

Související galerie

Nejbližší akce střediska

27. ledna

Salesiánský ples

1. až 3. února

Pololetní víkendovka s Balónem

1. až 4. února

Pololetní prázdniny na sněhu

Nejbližší akce farnosti

28. ledna

Slavnostní mše svatá

4. února

Farní káva