Nabídka letních táborů

Velikonoční přání

Velikonoční přání
11. dubna

Přejeme Vám radostné svátky velikonoční a přinášíme text velikonočního dopisu z pera ředitele komunity salesiánů.

Vážení a milí přátelé,

pro letošní přání jsme vybrali citát: „Já jsem cesta, pravda a život“ (J 14,6).       Jsou to slova, která můžeme považovat za Ježíšův odkaz, protože je říká Tomášovi a ostatním svým apoštolům před odchodem z večeřadla do Getsemanské zahrady. V těchto chvílích Ježíš skrze sebe projevuje lásku, která se dává až do krajnosti a neuhýbá ani před nespravedlivým utrpením.

 V uplynulých dnech jsme sledovali odchod kardinála Miloslava Vlka z tohoto světa. V plzeňském Salesiánském středisku mládeže si vážíme toho, že jedno z jeho posledních veřejných vystoupení proběhlo právě u nás. V pondělí 19. prosince, tedy jen několik dní před svojí hospitalizací na Štědrý den, měl pan kardinál v našem kostele mši sv. a následně pak ve středisku besedu v rámci setkání přátel, dobrodinců a dárců Salesiánského střediska mládeže. Několik minut z této besedy jsme zachytili na videozáznam. Pan kardinál zdůrazňoval, že na nenávisti nelze vybudovat žádný systém, ale že každý z nás je stvořen k lásce. Toto poselství je úzce propojeno s jeho slovy „Nejkrásnější král je… Ježíš na kříži“, která řekl před svým úmrtím, a s Ježíšovými slovy „Já jsem cesta, pravda a život“! 

Děkujeme Vám za Vaši různorodou podporu, které si vážíme. Modlíme se za Vás především každý poslední čtvrtek v měsíci, kdy je za dobrodince plzeňského salesiánského díla sloužena mše svatá.

 Přejeme Vám radostné prožití Velikonoc s přáním, aby každý z nás nacházel ve svém životě tu pravou cestu, která jej přivede ke správnému cíli.

Marek Sklenář

 


 

Velikonoční_2017

Nabídky střediska

Nejbližší akce střediska

2. až 8. července

Fotbal pro rozvoj

10. až 14. července

Tábor Klasik

17. až 22. července

Dívčí chaloupka

Nejbližší akce farnosti

30. června

Pohádkové náměstí

1. až 8. července

Tábor nejen pro ministranty

9. až 15. července

Tábor PIDIK