Nabídka letních táborů

Velikonoční přání

Velikonoční přání
11. dubna 2017

Přejeme Vám radostné svátky velikonoční a přinášíme text velikonočního dopisu z pera ředitele komunity salesiánů.

Vážení a milí přátelé,

pro letošní přání jsme vybrali citát: „Já jsem cesta, pravda a život“ (J 14,6).       Jsou to slova, která můžeme považovat za Ježíšův odkaz, protože je říká Tomášovi a ostatním svým apoštolům před odchodem z večeřadla do Getsemanské zahrady. V těchto chvílích Ježíš skrze sebe projevuje lásku, která se dává až do krajnosti a neuhýbá ani před nespravedlivým utrpením.

 V uplynulých dnech jsme sledovali odchod kardinála Miloslava Vlka z tohoto světa. V plzeňském Salesiánském středisku mládeže si vážíme toho, že jedno z jeho posledních veřejných vystoupení proběhlo právě u nás. V pondělí 19. prosince, tedy jen několik dní před svojí hospitalizací na Štědrý den, měl pan kardinál v našem kostele mši sv. a následně pak ve středisku besedu v rámci setkání přátel, dobrodinců a dárců Salesiánského střediska mládeže. Několik minut z této besedy jsme zachytili na videozáznam. Pan kardinál zdůrazňoval, že na nenávisti nelze vybudovat žádný systém, ale že každý z nás je stvořen k lásce. Toto poselství je úzce propojeno s jeho slovy „Nejkrásnější král je… Ježíš na kříži“, která řekl před svým úmrtím, a s Ježíšovými slovy „Já jsem cesta, pravda a život“! 

Děkujeme Vám za Vaši různorodou podporu, které si vážíme. Modlíme se za Vás především každý poslední čtvrtek v měsíci, kdy je za dobrodince plzeňského salesiánského díla sloužena mše svatá.

 Přejeme Vám radostné prožití Velikonoc s přáním, aby každý z nás nacházel ve svém životě tu pravou cestu, která jej přivede ke správnému cíli.

Marek Sklenář

 


 

Velikonoční_2017

Nejbližší akce střediska

20. června

Akademie v klubu Balón

21. června

Zakončení školního roku s externisty

Nejbližší akce farnosti

24. června

Svatoprokopská pouť