Nabídka zájmových kroužků

Přespávačka v NZDM Vzducholoď

Přespávačka v NZDM Vzducholoď
11. října 2017

Ve dnech 6. – 7. října ožilo v podvečerních hodinách salesiánské středisko akcí, na niž se klienti už velice těšili. Konala se totiž „přespávačka“, během které proběhl i dvouhodinový workshop o prevenci kriminality.

Vzducholoď

Začali jsme v pátek o šesté. Jedenáct mladých lidí se sešlo i proto, aby oživilo běžný stereotyp klubu Vzducholoď něčím netradičním. Vzápětí dorazily lektorky, z nichž jedna reprezentovala Probační a mediační službu, druhá organizaci Point 14, zabývající se problémem závislosti a jinými sociálně nežádoucími jevy. Zajímavou a poutavou formou přiblížily našim klientům náplň své práce a pár úkoly ve skupinkách je motivovaly k zamyšlení nad některými ne zcela jasnými aspekty přestupků a trestných činů, i jejich následky pro pachatele a oběti. Účastníci se zapojovali do diskuze a vznesli některé zajímavé dotazy, na něž padaly neméně podnětné odpovědi, nutící k přemýšlení. Klienti dodali i pár příkladů přestupků a trestných činů, se kterými se setkali ve své vrstevnické skupině a ve svém okolí. Bylo hezké sledovat, jak je právě tato problematika oslovuje.

Po dobré práci chutná odměna, což večeře připravená trojicí klientů pod dohledem pracovnice Jany splňovala. Stejně tak sobotní oběd po druhé části workshopu byl excelentní. A pak jsme již nasedli na trolejbus a šup do OC Plaza, kde jsme v multikině shlédli film Blade Runer. Skvělá tečka za dobře prožitou akcí, i když realita bývá daleko složitější než akční film či počítačová střílečka, jak jsme pochopili z prožitého workshopu. 

Filip Böhm

 

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis