Nabídka letních táborů

PidiK 2017

PidiK 2017
28. července

Tábor PidiK tentokrát pod taktovkou egyptského faraona.

Farao a Kleopatra, královna a pobočník vládce Egypta (Evžen, Anežka, Renata a Filip) představili dávným zotročeným židovským obyvatelům Egypta, jak se mohou dostat na svobodu. Nedobrovolnými otroky se v tu chvíli stali všichni, kteří do Egypta (fara v Nečtinách) vstoupili. Získávání pšenice, ovoce, lovení divoké zvěře. To byla první etapa, kdy „otroci“ využili léta hojnosti k překonání následujících let neúrody. Útrapy způsobené kobylkami, žábami, krupobitím či temnotou zdolávaly děti s velkým nasazením. Kýžený útěk pak vyvrcholil přechodem přes Rudé moře. K lítosti všech bylo vysušeno už dávno před příchodem „otroků“, ale nedaleká louka vše zachránila.
Cesta z Egyptského otroctví nebyla jednoduchá, přesto všichni dosáhli svobody. Čtyři děvčata a devět chlapců ve třech týmech statečně čelili námahám a překážkám, které se jim stavěly na cestě ke svobodě. Čtyři vedoucí připravovali náročnou cestu a kuchařka Lenka připravovala dostatek energie pro zdolání všech úkolů a disciplín. Body za ně získané sloužily pro nákup a cestování po egyptské zemi tak, aby děti dospěly k vytouženému osvobození. Konec našeho tábora poznamenalo jedno onemocnění a s tím spojený dřívější odjezd i ostatních sourozenců. Ale celkové pěkné vzpomínky určitě převládly.
Od neděle 9. do soboty 15. července jsme prožili společně náročné i krásné okamžiky. Velký díky patří všem vedoucím a kuchařce za enormní nasazení a dětem, že to nevzdaly.
 
Evžen Rakovský

Související galerie

Nabídky střediska

Nejbližší akce střediska

10. až 16. srpna

Lezecké soustředění

14. až 18. srpna

Příměstský tábor Autobusem po Anglii

21. až 25. srpna

Příměstský tábor Start do školy

28. až 30. srpna

Pobytová akce KouKey

Nejbližší akce farnosti

28. září

Setkání mládeže s hlavním představeným salesiánů