Nabídka letních táborů

PidiK 2017

PidiK 2017
28. července 2017

Tábor PidiK tentokrát pod taktovkou egyptského faraona.

Farao a Kleopatra, královna a pobočník vládce Egypta (Evžen, Anežka, Renata a Filip) představili dávným zotročeným židovským obyvatelům Egypta, jak se mohou dostat na svobodu. Nedobrovolnými otroky se v tu chvíli stali všichni, kteří do Egypta (fara v Nečtinách) vstoupili. Získávání pšenice, ovoce, lovení divoké zvěře. To byla první etapa, kdy „otroci“ využili léta hojnosti k překonání následujících let neúrody. Útrapy způsobené kobylkami, žábami, krupobitím či temnotou zdolávaly děti s velkým nasazením. Kýžený útěk pak vyvrcholil přechodem přes Rudé moře. K lítosti všech bylo vysušeno už dávno před příchodem „otroků“, ale nedaleká louka vše zachránila.
Cesta z Egyptského otroctví nebyla jednoduchá, přesto všichni dosáhli svobody. Čtyři děvčata a devět chlapců ve třech týmech statečně čelili námahám a překážkám, které se jim stavěly na cestě ke svobodě. Čtyři vedoucí připravovali náročnou cestu a kuchařka Lenka připravovala dostatek energie pro zdolání všech úkolů a disciplín. Body za ně získané sloužily pro nákup a cestování po egyptské zemi tak, aby děti dospěly k vytouženému osvobození. Konec našeho tábora poznamenalo jedno onemocnění a s tím spojený dřívější odjezd i ostatních sourozenců. Ale celkové pěkné vzpomínky určitě převládly.
Od neděle 9. do soboty 15. července jsme prožili společně náročné i krásné okamžiky. Velký díky patří všem vedoucím a kuchařce za enormní nasazení a dětem, že to nevzdaly.
 
Evžen Rakovský

Související galerie

Nejbližší akce střediska

20. června

Akademie v klubu Balón

21. června

Zakončení školního roku s externisty

Nejbližší akce farnosti

24. června

Svatoprokopská pouť