Nabídka letních táborů

Neležím - tábořím 2017

Neležím - tábořím 2017
29. srpna 2017

Centrum pomoci se tentokrát vydalo v rámci pobytového "Neležím - tábořím" do Zálší.

Střecha

Tak, jako každoročně, připravilo Centrum pomoci pro své dětské klienty, se kterými celoročně pracuje v rámci projektu ASU (aktivní sociální učení), pobytový „tábor“. Léty osvědčený formát „Neležím - tábořím“ přinesl pro děti opětovně soubor nezastupitelných zkušeností a prožitků.

Každý den, naplněný bohatým a pestrým programem, umožnil dětem prožít se v nejrůznějších souvislostech a v nejrůznějších rolích.

Všechny tyto momenty se pak stávaly nedílnou součástí pravidelných večerních „ohlédnutí“. Díky této společné, odborně vedené reflexi, děti získávaly bezpočet velice užitečných zpětných vazeb. Např. ten, který se prožíval v nějaké aktivitě jako outsider, se dozvěděl, že byl pro skupinu – tým nesmírně užitečný a naopak ten, který se domníval, že byl skoro „mistr světa“, že hru kazil a tak trochu překážel. A o tyto postřehy opravdu nebyla nouze.

Jako červená nit se pobytem táhla dlouhodobá realizace modelu vesničky, ve které jsme pobývali. Byla to krásná, několikrát oceněná, jihočeská vesnička Zálší.

Kromě trička, upomínkového listu a několika drobností si děti odvezly – alespoň se tak domníváme – mnoho užitečných korektivních zkušeností do svého života.

Ať se jim i vám daří minimálně v příštím školním roce.

P.S. Milí rodičové, vaše děti po celou dobu tábora nepostrádaly své mobily, které měly „zaparkované“ ve vlastnoručně okrášlených mističkách. Pouze mezi 18. – 19. hodinou vám mnohé zavolaly a sdělily aktuální informace.

Vše dobré vám přejí realizátoři projektu: Vladimír Gaier, Eva Turková a Martin Poláček.

P.S.S. Milí rodiče a děti, i ve školním roce 2017/18 jsme tu pro vás.

Vladimír Gaier

Související galerie

Nejbližší akce střediska

25. až 27. května

Víkend pro pěstouny

Nejbližší akce farnosti

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček