Nabídka letních táborů

Mladí pomocníci na diecézní pouti v Teplé

Mladí pomocníci na diecézní pouti v Teplé
29. září 2017

V sobotu 16.září proběhla diecézní pouť v Teplé. Vypravili se na ni i naši mladí pomocníci.

V pátek 15.9. navštívilo chladné městečko zvané Teplá 6 mladých pomocníků se 2 vedoucími. Po příjezdu nás ubytovali do fary, kde jsme spočívali a spali. Jelikož jsme na místo dorazili později odpoledne, tak nás pohostili večeří a ještě později večer byl připraven pro všechny účastníky báječný koncert.

V sobotu ráno se naše skupinka odebrala na snídani (někteří si už přivstali na mši nebo na přípravu akce na odpoledne) a odebrala se na dopolední program, kde si děti osvěžily paměť s blahoslaveným Hroznatou, v jehož duchu byla pořádána tato pouť! Po obědě a poledním klidu jsme se rozmístili na jednotlivá stanoviště pro odpolední program. Při něm se hrál kroket a cestou byli rozmístěni pomocníci, u kterých děti plnily různé úkoly. Po skončení, vyhlášení výsledků a rozdání odměn jsme si šli zabalit. Rozloučili jsme se a vydali na cestu zpět do Plzně. Pomoc si všichni užili a už se těšíme na příští rok. 

Zdeněk Steinigl, pomocník.

Nejbližší akce střediska

20. června

Akademie v klubu Balón

21. června

Zakončení školního roku s externisty

Nejbližší akce farnosti

24. června

Svatoprokopská pouť