Nabídka zájmových kroužků

Duchovní obnova farnosti

Duchovní obnova farnosti
18. prosince 2017

Letošní duchovní obnovou farnosti nás provedl biskup Karel Herbst.

Asi čtyřicet zájemců se 9. prosince sešlo na adventní duchovní obnovu. Biskup Karel Herbst krásným způsobem otevřel naši mysl k potřebě vydávat svědectví. Aby se mohlo šířit Boží království, je potřeba ochotných svědků víry. Po obou přednáškách byl prostor pro ztišení a přijetí svátosti smíření. Toho využila téměř polovina zúčastněných. Obnova byla ukončena modlitbou Anděl Páně a svátostným požehnáním. Ti, kteří svůj čas investovali do tohoto setkání, určitě nelitovali. Požehnaný zbytek adventu!

Evžen Rakovský

 

Nejbližší akce střediska

27. ledna

Salesiánský ples

1. až 3. února

Pololetní víkendovka s Balónem

1. až 4. února

Pololetní prázdniny na sněhu

Nejbližší akce farnosti

28. ledna

Slavnostní mše svatá

4. února

Farní káva