Nabídka zájmových kroužků

Duchovní obnova farnosti

Duchovní obnova farnosti
18. prosince 2017

Letošní duchovní obnovou farnosti nás provedl biskup Karel Herbst.

Asi čtyřicet zájemců se 9. prosince sešlo na adventní duchovní obnovu. Biskup Karel Herbst krásným způsobem otevřel naši mysl k potřebě vydávat svědectví. Aby se mohlo šířit Boží království, je potřeba ochotných svědků víry. Po obou přednáškách byl prostor pro ztišení a přijetí svátosti smíření. Toho využila téměř polovina zúčastněných. Obnova byla ukončena modlitbou Anděl Páně a svátostným požehnáním. Ti, kteří svůj čas investovali do tohoto setkání, určitě nelitovali. Požehnaný zbytek adventu!

Evžen Rakovský

 

Nejbližší akce střediska

23. až 27. července

Příměstský tábor klubu Balón

27. až 31. července

Tábor Horovedoucí

30. července až 5. srpna

Tábor Klasik

Nejbližší akce farnosti

22. až 28. července

Farní tábor

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis