Nabídka letních táborů

Autobusem po Anglii

Autobusem po Anglii
1. září 2017

Čtyřiadvacet míst se obsadilo v autobuse na cestě do Anglie. Příměstský tábor navštívila Alžběta II. či Mr. Bean.

Kroužky

Na úvod tábora se konal seznamovací program s hrami, kde se děti seznámily nejen s pravidly, ale také s tematikou tábora. První den pozval řidič autobusu Honza účastníky zájezdu na cestu do Anglie. Naše první stanice byl Londýn, kde nás čekal Sherlock Holmes (Pepa). Děti – detektivové dostali za úkol při svačině jíst opatrně, protože se v jakékoliv buchtě mohla skrývat šifra dalšího dne. Po svačince následovala detektivní hra v podobě stopovačky – najít plyšového medvídka královny Alžběty II. (Diana).  Ve 12 hodin nás čekal oběd, kde si děti nacvičily anglický pokřik, který říkaly vždy před jídlem. Odpoledne si děti vytvořily vlastní pasy a vyrobily detektivní průkazy. 

Druhý den se náš autobus dopravil do Notinghamu. Tímto dnem provázel Robin Hood (Indy), a proto se všichni těšili na výlet do střelnice, jak nám naznačila šifra. Než jsme se odebrali na střelnici, bylo potřeba postavit dvě města, která musely děti získat různými úkoly. Když si odpočaly a naobědvaly se, vydali jsme se na střelnici. Tam nás specialista na lukostřelbu učil zacházet s lukem a šípy. Děti měly obrovskou radost, a dokonce mezi sebou i trochu soutěžili, kdo trefí střed terče.  

Třetí den všichni dorazili do Oxfordu v městě Cambridge, kde nás na úvod provázel mladý Isaac Newton. Děti při krátké rozcvičce rozluštily každým cvikem jedno písmeno pro téma dne. Před svačinkou jsme zhlédli filmík. Následně si děti vyzkoušely hru Zachraňte kosmonauta vajíčko, kde mu díky své kreativitě a spolupráci vyrobily raketu. Po obědě a poledním klidu, děti čekalo animované odpoledne. Děti si vyrobily pohyblivé obrázky a skládačky Golo. V neposlední řadě dne si doplnily deníky a zrekapitulovaly průběh dne. A na závěr děti obdržely od Isaaca Newtona dekrety za odměnu. 

Předposlední den byl věnován sportu, a tak jsme se vydali s naším autobusem do Manchesteru. Děti se seznámily s Davidem Beckhamem (já) a s Andym Murraym (Honza). Před začátkem sportovních aktivit se dozvěděly něco o anglických sportech. A hned na začátek se děti odebraly na Dostihy. Po občerstvení malé sportovce čekala Miniolympiáda, při které si vyzkoušeli např. petanque, nebo tenis. Odpoledne pak následovaly soutěživé hry, včetně roznášení čaje o páté. Před reflexí bylo vyhlášení výsledků olympiády za přítomnosti královny a za zvuku britské hymny. A než zúčastnění odešli domů, zakreslili si do mapy navštívená místa. 

Byl tu poslední den, na který se málokdo těšil, ale ještě nás toho spoustu čekalo. Byl před námi totiž den Divadelní, který organizovala Diana! Vydali jsme se do Stratfordu, kde nás čekal Mr. Bean (já) a Charlie Chaplin (Jindra). Při putování po stanovištích si malí herci tvořili medvídky z keramiky, lepili autobus a luštili celotáborový kvíz. Když se nasytili, rozdělili se do skupin a začali připravovat představení pro vedoucí a ostatní děti. Každý tým dostal nějaké rekvizity a vybral si oblečení v kostymérně. Nakonec nám všichni předvedli, co si nacvičili. Při zhodnocení celého tábora každý obdržel diplom a odměny za účast na táboře. 

Já osobně si myslím, že se tábor velice vydařil a s celým týmem vedoucích se těšíme na další tábor, kde se se všemi dětmi opět rádi uvidíme!

Zdeněk Steinigl

Související galerie

Nejbližší akce střediska

25. až 27. května

Víkend pro pěstouny

Nejbližší akce farnosti

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček