Nabídka letních táborů

Adventní duchovní obnova 2017

Adventní duchovní obnova 2017
5. prosince 2017

Tradiční duchovní obnovou v Liticích nás neprovázel sv. Mikuláš, jak by se mohlo zdát.

Průvodcem naší letošní adventní duchovní obnovy pro zaměstnance střediska se stal Robert Elva Frouz, „trvalý jáhen“, terapeut a osobní průvodce, středoškolský a vysokoškolský kantor, působící nyní na faře v Holostřevech. Jím nabídnuté téma k zamyšlení (kromě obecného pohledu na povahu duchovní obnovy a jejího smyslu v celistvosti i v detailech) neslo název Kdo jsem a jak to vím. Přednášející nám v něm nabídl pohled na nás, sebe sama, jak se často můžeme nechat spoutat názory druhých, našimi názory o názorech těch druhých na nás či našimi vlastními pohledy na sebe sama. Abychom se nestali takovými zajatci je potřeba nahlédnout za všechny tyto vrstvy a najít právě sebe sama, najít základ naší svobody uprostřed nás, v našem srdci. Svůj pohled opřel především o podobenství o rozsévači, kde je důležitým symbolickým prvkem půda. O tuto naší půdu bychom se měli starat, pečovat o ni, nezanášet ji povrchnostmi či pseudohodnotami a jít cestou pravdy, pokory – především tím, že budeme zde, teď, v tomto okamžiku, schopni se zastavit.

Po obohacující přednášce jsme společně poobědvali a strávili tak půlden příjemnou vnitřní přípravou na období Adventu.

Martin Bohata

Související galerie

Nejbližší akce střediska

25. až 27. května

Víkend pro pěstouny

Nejbližší akce farnosti

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček