Nabídka letních táborů

Adventní duchovní obnova 2017

Adventní duchovní obnova 2017
5. prosince 2017

Tradiční duchovní obnovou v Liticích nás neprovázel sv. Mikuláš, jak by se mohlo zdát.

Průvodcem naší letošní adventní duchovní obnovy pro zaměstnance střediska se stal Robert Elva Frouz, „trvalý jáhen“, terapeut a osobní průvodce, středoškolský a vysokoškolský kantor, působící nyní na faře v Holostřevech. Jím nabídnuté téma k zamyšlení (kromě obecného pohledu na povahu duchovní obnovy a jejího smyslu v celistvosti i v detailech) neslo název Kdo jsem a jak to vím. Přednášející nám v něm nabídl pohled na nás, sebe sama, jak se často můžeme nechat spoutat názory druhých, našimi názory o názorech těch druhých na nás či našimi vlastními pohledy na sebe sama. Abychom se nestali takovými zajatci je potřeba nahlédnout za všechny tyto vrstvy a najít právě sebe sama, najít základ naší svobody uprostřed nás, v našem srdci. Svůj pohled opřel především o podobenství o rozsévači, kde je důležitým symbolickým prvkem půda. O tuto naší půdu bychom se měli starat, pečovat o ni, nezanášet ji povrchnostmi či pseudohodnotami a jít cestou pravdy, pokory – především tím, že budeme zde, teď, v tomto okamžiku, schopni se zastavit.

Po obohacující přednášce jsme společně poobědvali a strávili tak půlden příjemnou vnitřní přípravou na období Adventu.

Martin Bohata

Související galerie

Nejbližší akce střediska

19. až 23. února

Příměstský tábor o jarních prázdninách

3. až 4. března

Z(S)ales Cup

Nejbližší akce farnosti

3. března

Postní duchovní obnova