Nabídka zájmových kroužků

Salesiánské středisko mládeže

Salesiánské středisko mládeže v Plzni, organizované salesiány, katolickou kongregací působící ve více než stovce zemí, je pedagogickým prostorem pro děti, mladé i jejich rodiče nabízející pestrou nabídku aktivit odpovídající různorodým zájmům a potřebám. S činností střediska se můžete na našich stránkách seznámit skrze exkurz do jeho historie, skrze seznámení se s jednotlivými programy pokryvajícími svým rozptylem všechny věkové kategorie či skrze články naší kroniky o proběhlých akcích z blízké i vzdálenější minulosti.

                                                                  

Nejbližší akce střediska

24. až 25. listopadu

Víkendovka s Balónem

25. listopadu

Výlet ASU - Střecha

2. prosince

Adventní tvoření

Nejbližší akce farnosti

19. listopadu

Příprava k biřmování

3. prosince

Farní káva