Nabídka zájmových kroužků

Podpořte naši práci

Salesiánské středisko mládeže je nestátní nezisková organizace, která nabízí volnočasové aktivity a sociální služby pro děti, mladé a rodiny. Vytváříme prostředí, které je otevřené, bezpečné a finančně dostupné všem.

 

Jak bezpečně podpořit Salesiánské středisko

  • trvalým příkazem nebo jednorázovým převodem finančního daru

 č.ú.: 1043007282/5500 Raiffeisenbank

 

O přijetí daru Vás budeme informovat. Na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu či potvrzení o daru. Hodnotu daru si můžete odečíst ze svého základu pro výpočet daně z příjmů. Více informací najdete zde: Odečet z daní.

 

Jak Vaše dary pomáhají

  • 216,- Kč pokryje celkové náklady střediska na jednu hodinu práce sociálního pracovníka či pedagoga
  • 1 215,- Kč měsíčně pokryje komplexní náklady na doučování jednoho žáka
  • 6 120,- Kč pokryje náklady na 30 terapeutických setkání dětské skupiny pro nácvik sociálních dovedností
  • 14 286,- Kč pokryje roční náklady střediska na péči o jednoho klienta

 

Podpořit Salesiánské středisko má smysl, protože

  • za 27 let práce s dětmi a mládeží máme řadu zkušeností a svou práci umíme
  • pomáháme ohroženým dětem, mladým lidem a rodinám v náročných životních situacích
  • pracují u nás odborníci, kteří se nadále vzdělávají
  • spolupracujeme s ministerstvy, Plzeňským krajem, městem Plzní a městskými obvody, dále s policií, právníkem, školami a místními organizacemi
  • Vaše podpora je pro naši práci s dětmi a mladými důležitá a vážíme si jí

 

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis