Nabídka zájmových kroužků

Novinky, pozvánky

Nebyly nalezeny žádné krátké zprávy.

Nejbližší akce střediska

24. až 25. listopadu

Víkendovka s Balónem

25. listopadu

Výlet ASU - Střecha

2. prosince

Adventní tvoření

Nejbližší akce farnosti

19. listopadu

Příprava k biřmování

3. prosince

Farní káva