Nabídka letních táborů

Kontakty

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

Adresa: Revoluční 151/98; 312 00 Plzeň
Statut: Školská právnická osoba
: 00519740
Telefon: 377 266 953
Email: sdbplzen@sdbplzen.cz
Číslo bankovního účtu: 1043007282/5500
GPS: 49°44'28.216"N, 13°24'34.866"E 

Římskokatolická farnost Plzeň - Lobzy

Adresa: Revoluční 151/98; 312 00 Plzeň
IČO: 45332835
Telefon: 377 266 953
Číslo bankovního účtu: Komerční banka, 713343361/0100
Email: farnost@sdbplzen.cz
GPS: 49°44'28.216"N, 13°24'34.866"E 

 Mgr. Martin Bohata

Mgr. Martin Bohata

Funkce: Ředitel střediska mládeže

Telefon: 604 809 610

E-mail: Xhuk-Z4WHlql6-p_95pJ

Společně s vedoucími programů a dalšími pracovníky zajišťuje chod střediska mládeže.

Mgr. Marek Sklenář SDB

Mgr. Marek Sklenář SDB

Funkce: Ředitel komunity

Telefon: 737 957 282

E-mail: %dyo4Zh6LTFnS%br0gkmb

Ředitel místní komunity salesiánů; koordinátor externistů ve středisku mládeže.

Mgr. Evžen Rakovský SDB

Mgr. Evžen Rakovský SDB

Funkce: Moderátor farnosti

Telefon: 731 625 975

E-mail: ~8xy.caqVX~CU0fdg.AhTj

Zajišťuje standardní roční chod celé farnosti, na středisku je garantem kroužků výuky náboženství.

Vladimír Gaier

Vladimír Gaier

Funkce: Vedoucí Centra pomoci Střecha

Telefon: 774 184 944

E-mail: 28vo8YUS%_oz2j9fT-M

Pracuje s rodinami, s dětmi a mládeží ve věku 8 až 26 let, které mají výchovné obtíže, případně hledají směr svého života.

Bc. Jakub Havlíček

Bc. Jakub Havlíček

Funkce: Vedoucí nízkoprahového klubu Vzducholoď

E-mail: 38IvZ19cVX~CU0fdg.AhTj

Zajišťuje fungování nízkoprahového klubu Vzducholoď a dohlíží na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Mgr. Pavla Janouškovcová

Mgr. Pavla Janouškovcová

Funkce: Vedoucí otevřeného klubu Balón a koordinátor doučování

Telefon: 730 552 523

E-mail: 58Ay_cagc-BFRYUS%_oz2j9fT-M

Vedoucí otevřeného klubu Balón, koordinátorka praktikantů, koordinátorka doučování v projektu Vstup do světa práce.

Šárka Končírová

Šárka Končírová

Funkce: Vedoucí zájmové činnosti

Telefon: 736 635 736

E-mail: 6hAmZbenW7c-926h7srxO1p

Zajišťuje fungování zájmových kroužků a zároveň působí jako koordinátor sportovních a výtvarných kroužků a kroužků pro rodiče s dětmi.

Bc. Diana Smolková

Bc. Diana Smolková

Funkce: Pedagog volného času

E-mail: %fBv1~l7VX~CU0fdg.AhTj

Pedagog volného času v zájmových kroužcích.

Jan Žák

Jan Žák

Funkce: Pedagog volného času

E-mail: g8xjGKi-XiyJV.29g

Působí jako pedagog v klubu Balón a v rámci doučování a jako asistent v individuální práci v Centru pomoci.

Mgr. Martin Poláček SDB

Mgr. Martin Poláček SDB

Funkce: Pedagogický pracovník

E-mail: _hykT3a6LTFnS%br0gkmb

Pedagog a arteterapeut v Centru pomoci dětem, mládeži a rodině.

Mgr. Eva Turková

Mgr. Eva Turková

Funkce: Sociální pracovnice

E-mail: anEu5f56LTFnS%br0gkmb

V programu Střecha poskytuje individuální a skupinové doučování a je koordinátorkou pěstounských rodin.

Mgr. Jana Pomikáčková

Mgr. Jana Pomikáčková

Funkce: Sociální pracovnice

E-mail: _hzs1Z7c-onjGKi-XiyJV.29g

Jejím působištěm je nízkoprahový klub Vzducholoď, kde působí jako sociální pracovnice.

Bc. Lucie Karbanová

Bc. Lucie Karbanová

Funkce: Sociální pracovnice

E-mail: 68ElR.enW7c-926h7srxO1p

Působí jako sociální pracovnice v NZDM Vzducholoď.

Filip Böhm

Filip Böhm

Funkce: Sociální pracovník

E-mail: XhuwQOQkZ9Cvb3d4Ys

Působí jako pracovník v sociálních službách v NZDM Vzducholoď.

Ing. Petr Janda

Ing. Petr Janda

Funkce: Zástupce ředitele pro provoz

Telefon: 731 692 390

E-mail: 58AnRYUS%_oz2j9fT-M

Má na starosti a odpovídá za správný chod veškerého materiálního zázemí střediska.

Petra Kondrová

Petra Kondrová

Funkce: Ekonomka

Telefon: 732 982 034

E-mail: 6hAn8~l7VX~CU0fdg.AhTj

Výborně a odpovědně se stará o celkové hospodaření organizace a kolegům dělá radost jako mzdová účetní.

Bc. Hedvika Baligová

Bc. Hedvika Baligová

Funkce: Administrativní pracovnice

E-mail: X8ysX~l7VX~CU0fdg.AhTj

Na středisku vyřizuje administrační záležitosti a koordinuje provoz recepce střediska.

Karel Ženíšek

Karel Ženíšek

Funkce: PR manažér

Telefon: 603 294 010

E-mail: g.As93a6LTFnS%br0gkmb

Na pozici manažer PR má na starosti kontakt s médii, péče o individuální dárce a funguje jako konzultant pro nástupkyni Petru Pelíškovou.

Bc. Petra Němečková

Bc. Petra Němečková

Funkce: Fundraiser

Telefon: 734 203 432

E-mail: 9.zoT9enW7c-926h7srxO1p

Její prací je získávání finančních či jiných prostředků pro činnost našeho střediska. Zároveň zprostředkovává vztahy s veřejností.

Tereza Dubská

Tereza Dubská

Funkce: Recepční

E-mail: ZnoC1Z4WHlql6-p_95pJ

Téměř celý týden vás vítá s úsměvem na tváří na recepci našeho střediska.

Jana Mikotová

Jana Mikotová

Funkce: Úklid, recepce

E-mail: 8bxy-~l7VX~CU0fdg.AhTj

Snaží se udržovat dům v čistotě a ráda vás přivítá na recepci.

Lubomír Laža SDB

Lubomír Laža SDB

Funkce: Přenašeč skvělé nálady

E-mail: 78MkQOQkZ9Cvb3d4Ys

Všichni ho znají zejména pod přezdívkou Indián, tedy Indy. Působí jako pedagog v klubu Balón a řadě zájmových kroužcích. Je držitel čestného členství v technicko-hospodářské sekci (THP) našeho střediska.

Zdeněk Beránek

Zdeněk Beránek

Funkce: Údržbář

Přední údržbář a opravář našeho střediska - vrtá, šroubuje, demontuje, řeže, přemisťuje, páčí, vytrhává, šteluje a zajišťuje tak řádný chod celého střediska.

Nabídky střediska

Nejbližší akce střediska

10. až 16. srpna

Lezecké soustředění

14. až 18. srpna

Příměstský tábor Autobusem po Anglii

21. až 25. srpna

Příměstský tábor Start do školy

28. až 30. srpna

Pobytová akce KouKey

Nejbližší akce farnosti

28. září

Setkání mládeže s hlavním představeným salesiánů