Nabídka letních táborů

Kontakty

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

Adresa: Revoluční 151/98; 312 00 Plzeň
Statut: Školská právnická osoba
: 00519740
Telefon: 377 266 953
Email: sdbplzen@sdbplzen.cz
Číslo bankovního účtu: 1043007282/5500
GPS: 49°44'28.216"N, 13°24'34.866"E

ID datové schránky: s3zmc6x 

Římskokatolická farnost Plzeň - Lobzy

Adresa: Revoluční 151/98; 312 00 Plzeň
IČO: 45332835
Telefon: 377 266 953
Číslo bankovního účtu: Komerční banka, 713343361/0100
Email: farnostlobzy@sdbplzen.cz
GPS: 49°44'28.216"N, 13°24'34.866"E 

 Mgr. Martin Bohata

Mgr. Martin Bohata

Funkce: Ředitel střediska mládeže

Telefon: 604 809 610

E-mail: Xhuk-Z4WHlql6-p_95pJ

Společně s vedoucími programů a dalšími pracovníky zajišťuje chod střediska mládeže.

Mgr. Marek Sklenář SDB

Mgr. Marek Sklenář SDB

Funkce: Ředitel komunity

Telefon: 737 957 282

E-mail: %dyo4Zh6LTFnS%br0gkmb

Ředitel místní komunity salesiánů; koordinátor externistů ve středisku mládeže.

Mgr. Evžen Rakovský SDB

Mgr. Evžen Rakovský SDB

Funkce: Moderátor farnosti

Telefon: 731 625 975

E-mail: ~8xy.caqVX~CU0fdg.AhTj

Zajišťuje standardní roční chod celé farnosti, na středisku je garantem kroužků výuky náboženství.

Mgr. Martin Poláček SDB

Mgr. Martin Poláček SDB

Funkce: Vedoucí Centra pomoci Střecha

E-mail: _hykT3a6LTFnS%br0gkmb

Vedoucí Centra pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha, které pracuje s celou rodinou a doprovází pěstounské rodiny.

Mgr. Jana Pomikáčková

Mgr. Jana Pomikáčková

Funkce: Vedoucí nízkoprahového klubu Vzducholoď

Telefon: 773 689 160

E-mail: _hzs1Z7c-onjGKi-XiyJV.29g

Zajišťuje fungování nízkoprahového klubu Vzducholoď a dohlíží na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Mgr. Pavla Janouškovcová

Mgr. Pavla Janouškovcová

Funkce: Vedoucí otevřeného klubu Balón a koordinátor doučování

Telefon: 730 552 523

E-mail: 58Ay_cagc-BFRYUS%_oz2j9fT-M

Vedoucí otevřeného klubu Balón, koordinátorka praktikantů, koordinátorka doučování v projektu Vstup do světa práce.

Šárka Končírová

Šárka Končírová

Funkce: Vedoucí zájmové činnosti

Telefon: 736 635 736

E-mail: 6hAmZbenW7c-926h7srxO1p

Zajišťuje fungování zájmových kroužků a zároveň působí jako koordinátor sportovních a výtvarných kroužků a kroužků pro rodiče s dětmi.

Bc. Diana Smolková

Bc. Diana Smolková

Funkce: Pedagog volného času

E-mail: %fBv1~l7VX~CU0fdg.AhTj

Pedagog volného času v zájmových kroužcích.

Jan Žák

Jan Žák

Funkce: Pedagog volného času

E-mail: g8xjGKi-XiyJV.29g

Působí jako pedagog v klubu Balón, v zájmových kroužcích a v rámci doučování.

Vladimír Gaier

Vladimír Gaier

Funkce: Sociální pracovník

Telefon: 774 184 944

E-mail: 28vo8YUS%_oz2j9fT-M

Pracuje s rodinami, s dětmi a mládeží ve věku 8 až 26 let, které mají výchovné obtíže, případně hledají směr svého života.

Mgr. Eva Turková

Mgr. Eva Turková

Funkce: Sociální pracovnice

E-mail: anEu5f56LTFnS%br0gkmb

V programu Střecha poskytuje individuální a skupinové doučování a je koordinátorkou pěstounských rodin.

Bc. Lucie Karbanová

Bc. Lucie Karbanová

Funkce: Sociální pracovnice

E-mail: 68ElR.enW7c-926h7srxO1p

Působí jako sociální pracovnice v NZDM Vzducholoď.

Filip Böhm

Filip Böhm

Funkce: Sociální pracovník

E-mail: XhuwQOQkZ9Cvb3d4Ys

Působí jako pracovník v sociálních službách v NZDM Vzducholoď.

Dagmar Kouglová, DiS.

Dagmar Kouglová, DiS.

Funkce: Sociální pracovnice

E-mail: 6hHq2~l7VX~CU0fdg.AhTj

Působí jako sociální pracovnice v NZDM Vzducholoď.

Bc. Filip Mareš SDB

Bc. Filip Mareš SDB

Funkce: Sociální pracovník, pedagog

E-mail: 88Eo9YUS%_oz2j9fT-M

Filip jako salesián na praxi působí průřezově v téměř všech střediskových programech.

Ing. Petr Janda

Ing. Petr Janda

Funkce: Zástupce ředitele pro provoz

Telefon: 731 692 390

E-mail: 58AnRYUS%_oz2j9fT-M

Má na starosti a odpovídá za správný chod veškerého materiálního zázemí střediska.

Petra Kondrová

Petra Kondrová

Funkce: Ekonomka

Telefon: 732 982 034

E-mail: 6hAn8~l7VX~CU0fdg.AhTj

Výborně a odpovědně se stará o celkové hospodaření organizace a kolegům dělá radost jako mzdová účetní.

Bc. Hedvika Baligová

Bc. Hedvika Baligová

Funkce: Administrativní pracovnice

E-mail: X8ysX~l7VX~CU0fdg.AhTj

Na středisku vyřizuje administrační záležitosti a koordinuje provoz recepce střediska.

Karel Ženíšek

Karel Ženíšek

Funkce: PR manažér

Telefon: 603 294 010

E-mail: g.As93a6LTFnS%br0gkmb

Na pozici manažer PR má na starosti kontakt s médii, péče o individuální dárce a funguje jako konzultant pro nástupkyni Petru Pelíškovou.

Bc. Petra Němečková

Bc. Petra Němečková

Funkce: Fundraiser

Telefon: 734 203 432

E-mail: 9.zoT9enW7c-926h7srxO1p

Její prací je získávání finančních či jiných prostředků pro činnost našeho střediska. Zároveň zprostředkovává vztahy s veřejností.

Tereza Spěváčková

Tereza Spěváčková

Funkce: Recepční

E-mail: %irFR1agc8m%Cc88_eMo4W7r

Během týdne vás s úměvem uvítá na naší recepci.

Jana Mikotová

Jana Mikotová

Funkce: Úklid, recepce

E-mail: 8bxy-~l7VX~CU0fdg.AhTj

Snaží se udržovat dům v čistotě a ráda vás přivítá na recepci.

Lubomír Laža SDB

Lubomír Laža SDB

Funkce: Přenašeč skvělé nálady

E-mail: 78MkQOQkZ9Cvb3d4Ys

Všichni ho znají zejména pod přezdívkou Indián, tedy Indy. Působí jako pedagog v klubu Balón a řadě zájmových kroužků. Je držitel čestného členství v technicko-hospodářské sekci (THP) našeho střediska.

Zdeněk Beránek

Zdeněk Beránek

Funkce: Údržbář

Přední údržbář a opravář našeho střediska - vrtá, šroubuje, demontuje, řeže, přemisťuje, páčí, vytrhává, šteluje a zajišťuje tak řádný chod celého střediska.

Nejbližší akce střediska

20. června

Akademie v klubu Balón

21. června

Zakončení školního roku s externisty

Nejbližší akce farnosti

24. června

Svatoprokopská pouť