Nabídka zájmových kroužků

Kontakty

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

Adresa: Revoluční 151/98; 312 00 Plzeň
Statut: Školská právnická osoba
: 00519740
Telefon: 377 266 953
Email: sdbplzen@sdbplzen.cz
Číslo bankovního účtu: 1043007282/5500
GPS: 49°44'28.216"N, 13°24'34.866"E

ID datové schránky: s3zmc6x 

Římskokatolická farnost Plzeň - Lobzy

Adresa: Revoluční 151/98; 312 00 Plzeň
IČO: 45332835
Telefon: 377 266 953
Číslo bankovního účtu: Komerční banka, 713343361/0100
Email: farnostlobzy@sdbplzen.cz
GPS: 49°44'28.216"N, 13°24'34.866"E 

 Mgr. Martin Bohata

Mgr. Martin Bohata

Funkce: Ředitel střediska mládeže

Telefon: 604 809 610

E-mail: Xhuk-Z4WHlql6-p_95pJ

Společně s vedoucími programů a dalšími pracovníky zajišťuje chod střediska mládeže.

Mgr. Marek Sklenář SDB

Mgr. Marek Sklenář SDB

Funkce: Ředitel komunity

Telefon: 737 957 282

E-mail: %dyo4Zh6LTFnS%br0gkmb

Ředitel místní komunity salesiánů; koordinátor externistů ve středisku mládeže.

Mgr. Evžen Rakovský SDB

Mgr. Evžen Rakovský SDB

Funkce: Moderátor farnosti

Telefon: 731 625 975

E-mail: ~8xy.caqVX~CU0fdg.AhTj

Zajišťuje standardní roční chod celé farnosti, na středisku je garantem kroužků výuky náboženství.

Mgr. Martin Poláček SDB

Mgr. Martin Poláček SDB

Funkce: Vedoucí Centra pomoci Střecha

E-mail: _hykT3a6LTFnS%br0gkmb

Vedoucí Centra pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha, které pracuje s celou rodinou a doprovází pěstounské rodiny.

Mgr. Pavla Janouškovcová

Mgr. Pavla Janouškovcová

Funkce: Vedoucí otevřeného klubu Balón a koordinátor doučování

Telefon: 730 552 523

E-mail: 58Ay_cagc-BFRYUS%_oz2j9fT-M

Vedoucí otevřeného klubu Balón, koordinátorka praktikantů, koordinátorka doučování v projektu Vstup do světa práce.

Šárka Končírová

Šárka Končírová

Funkce: Vedoucí zájmové činnosti

Telefon: 736 635 736

E-mail: 6hAmZbenW7c-926h7srxO1p

Zajišťuje fungování zájmových kroužků a zároveň působí jako koordinátor sportovních a výtvarných kroužků a kroužků pro rodiče s dětmi.

Bc. Diana Smolková

Bc. Diana Smolková

Funkce: Pedagog volného času

E-mail: %fBv1~l7VX~CU0fdg.AhTj

Pedagog volného času v zájmových kroužcích.

Jan Žák

Jan Žák

Funkce: Pedagog volného času

E-mail: g8xjGKi-XiyJV.29g

Působí jako pedagog v klubu Balón, v zájmových kroužcích a v rámci doučování.

Vladimír Gaier

Vladimír Gaier

Funkce: Sociální pracovník

Telefon: 774 184 944

E-mail: 28vo8YUS%_oz2j9fT-M

Pracuje s rodinami, s dětmi a mládeží ve věku 8 až 26 let, které mají výchovné obtíže, případně hledají směr svého života.

Mgr. Eva Turková

Mgr. Eva Turková

Funkce: Sociální pracovnice

E-mail: anEu5f56LTFnS%br0gkmb

V programu Střecha poskytuje individuální a skupinové doučování a je koordinátorkou pěstounských rodin.

Filip Böhm

Filip Böhm

Funkce: Sociální pracovník

E-mail: XhuwQOQkZ9Cvb3d4Ys

Působí jako pracovník v sociálních službách v NZDM Vzducholoď.

Dagmar Kouglová, DiS.

Dagmar Kouglová, DiS.

Funkce: Sociální pracovnice

E-mail: 6hHq2~l7VX~CU0fdg.AhTj

Působí jako sociální pracovnice v NZDM Vzducholoď.

Bc. Filip Mareš SDB

Bc. Filip Mareš SDB

Funkce: Sociální pracovník, pedagog

E-mail: 88Eo9YUS%_oz2j9fT-M

Filip jako salesián na praxi působí průřezově v téměř všech střediskových programech.

Ing. Petr Janda

Ing. Petr Janda

Funkce: Zástupce ředitele pro provoz

Telefon: 731 692 390

E-mail: 58AnRYUS%_oz2j9fT-M

Má na starosti a odpovídá za správný chod veškerého materiálního zázemí střediska.

Petra Kondrová

Petra Kondrová

Funkce: Ekonomka

Telefon: 732 982 034

E-mail: 6hAn8~l7VX~CU0fdg.AhTj

Výborně a odpovědně se stará o celkové hospodaření organizace a kolegům dělá radost jako mzdová účetní.

Bc. Hedvika Bohatová

Bc. Hedvika Bohatová

Funkce: Administrativní pracovnice

E-mail: Xhuk-~l7VX~CU0fdg.AhTj

Na středisku vyřizuje administrační záležitosti a koordinuje provoz recepce střediska.

Karel Ženíšek

Karel Ženíšek

Funkce: PR manažér

Telefon: 603 294 010

E-mail: g.As93a6LTFnS%br0gkmb

Na pozici manažer PR má na starosti kontakt s médii, péče o individuální dárce a funguje jako konzultant pro nástupkyni Petru Pelíškovou.

Bc. Petra Němečková

Bc. Petra Němečková

Funkce: Fundraiser

Telefon: 734 203 432

E-mail: 9.zoT9enW7c-926h7srxO1p

Její prací je získávání finančních či jiných prostředků pro činnost našeho střediska. Zároveň zprostředkovává vztahy s veřejností.

Tereza Spěváčková

Tereza Spěváčková

Funkce: Recepční

E-mail: %irFR1agc8m%Cc88_eMo4W7r

Během týdne vás s úměvem uvítá na naší recepci.

Jana Mikotová

Jana Mikotová

Funkce: Úklid, recepce

E-mail: 8bxy-~l7VX~CU0fdg.AhTj

Snaží se udržovat dům v čistotě a ráda vás přivítá na recepci.

Lubomír Laža SDB

Lubomír Laža SDB

Funkce: Přenašeč skvělé nálady

E-mail: 78MkQOQkZ9Cvb3d4Ys

Všichni ho znají zejména pod přezdívkou Indián, tedy Indy. Působí jako pedagog v klubu Balón a řadě zájmových kroužků. Je držitel čestného členství v technicko-hospodářské sekci (THP) našeho střediska.

Zdeněk Beránek

Zdeněk Beránek

Funkce: Údržbář

Přední údržbář a opravář našeho střediska - vrtá, šroubuje, demontuje, řeže, přemisťuje, páčí, vytrhává, šteluje a zajišťuje tak řádný chod celého střediska.

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis