Nabídka letních táborů

Svatoprokopská pouť

Svatoprokopská pouť
4. července 2017

V neděli 25. června 2017 jsme prožili svatoprokopskou pouť v Lobzích.

Při mši sv. nás povzbudil P. Jaroslav Mikeš, salesián z Prahy Dolních Počernic. Zdůraznil, jak je důležité žít ve svobodě, aby nás Bůh mohl použít pro své záměry. Po skvělém obědě jsme mohli vyslechnout informace o misiích v Indii, kde se nesmazatelně zapsal salesián P. Jan Med. Dílo, které započal, stále funguje. Děti, kterým nejen salesiáni pomáhají získávat vzdělání, jsou šťastné a vděčné za možnosti, které dostávají. P. Jaroslav zprostředkoval také finanční pomoc, kterou od nás obdržel tomuto dílu v oblasti Imphal - Manipur. Místo plánované hodiny to byly téměř tři, kdy v rozhovoru o misiích sděloval velmi užitečné zajímavosti a podrobnosti.

Hned po obědě měly děti připravený program v kostele a získané poukázky v soutěži velmi rychle směnily za zmrzlinu. Velmi dobře připraven volejbalový turnaj přinesl všem zúčastněným radost a vítězů příjemnou pozornost. Během celého odpoledne byly k dispozici grilované klobásy, pivo, limo a laskavý přístup všech organizátorů.

Všem, kdo se podíleli na zajištění pouti svou prací a službou srdečně děkuji. Heslo svatého Prokopa: Vše pro Boha nás může provázet do dalších dní.

Evžen Rakovský

Související galerie

Nejbližší akce střediska

20. června

Akademie v klubu Balón

21. června

Zakončení školního roku s externisty

Nejbližší akce farnosti

24. června

Svatoprokopská pouť