Nabídka letních táborů

Svatoprokopská pouť

Svatoprokopská pouť
4. července

V neděli 25. června 2017 jsme prožili svatoprokopskou pouť v Lobzích.

Při mši sv. nás povzbudil P. Jaroslav Mikeš, salesián z Prahy Dolních Počernic. Zdůraznil, jak je důležité žít ve svobodě, aby nás Bůh mohl použít pro své záměry. Po skvělém obědě jsme mohli vyslechnout informace o misiích v Indii, kde se nesmazatelně zapsal salesián P. Jan Med. Dílo, které započal, stále funguje. Děti, kterým nejen salesiáni pomáhají získávat vzdělání, jsou šťastné a vděčné za možnosti, které dostávají. P. Jaroslav zprostředkoval také finanční pomoc, kterou od nás obdržel tomuto dílu v oblasti Imphal - Manipur. Místo plánované hodiny to byly téměř tři, kdy v rozhovoru o misiích sděloval velmi užitečné zajímavosti a podrobnosti.

Hned po obědě měly děti připravený program v kostele a získané poukázky v soutěži velmi rychle směnily za zmrzlinu. Velmi dobře připraven volejbalový turnaj přinesl všem zúčastněným radost a vítězů příjemnou pozornost. Během celého odpoledne byly k dispozici grilované klobásy, pivo, limo a laskavý přístup všech organizátorů.

Všem, kdo se podíleli na zajištění pouti svou prací a službou srdečně děkuji. Heslo svatého Prokopa: Vše pro Boha nás může provázet do dalších dní.

Evžen Rakovský

Související galerie

Nabídky střediska

Nejbližší akce střediska

10. až 16. srpna

Lezecké soustředění

14. až 18. srpna

Příměstský tábor Autobusem po Anglii

21. až 25. srpna

Příměstský tábor Start do školy

28. až 30. srpna

Pobytová akce KouKey

Nejbližší akce farnosti

28. září

Setkání mládeže s hlavním představeným salesiánů