Nabídka zájmových kroužků

Svatomartinská pouť 2017

Svatomartinská pouť 2017
23. listopadu

V neděli 12.11.2017 jsme oslavili Svatomartinskou pouť společně s hosty P. Michalem Kaplánkem, SDB a salesiány spolupracovníky Marií a Václavem Kuchařovými z Prahy.

Dopolední sváteční bohoslužba byla obohacena velmi pěknou promluvou P. Michala, která reflektovala podnětný život sv. Martina. Jeho život má být pro nás výzvou k zájmu o sociálně potřebné.

Odpolední beseda s manžely Kuchařovými pak měla téma Výchova k víře školních dětí. Hosté ji pojali šířeji a představili téměř třiceti posluchačům svoji početnou rodinu a nabídli pohled na několik let rodinného života ve víře a vzájemné důvěře. Výchova k víře se děla jaksi samozřejmě a spontánně. Všech pět dcer je aktivních ve svých společenstvích víry a vnoučat by už bylo na fotbalovou smíšenou jedenáctku.

K vděčnosti hostům patří velký díky také všem, kdo se podíleli na slavnostní liturgii, přípravě poutního oběda, obsluhování při něm, za barem a také za napečení sladkostí, a za další služby s tím spojené.

Srdečné díky vám všem.

Evžen Rakovský

 

Nejbližší akce střediska

12. prosince

Setkání dobrodinců

18. prosince

Vánoční setkání s externisty

20. prosince

Živý Betlém

Nejbližší akce farnosti

17. prosince

Adventní setkání rodin