Nabídka zájmových kroužků

Svatomartinská pouť 2017

Svatomartinská pouť 2017
23. listopadu 2017

V neděli 12.11.2017 jsme oslavili Svatomartinskou pouť společně s hosty P. Michalem Kaplánkem, SDB a salesiány spolupracovníky Marií a Václavem Kuchařovými z Prahy.

Dopolední sváteční bohoslužba byla obohacena velmi pěknou promluvou P. Michala, která reflektovala podnětný život sv. Martina. Jeho život má být pro nás výzvou k zájmu o sociálně potřebné.

Odpolední beseda s manžely Kuchařovými pak měla téma Výchova k víře školních dětí. Hosté ji pojali šířeji a představili téměř třiceti posluchačům svoji početnou rodinu a nabídli pohled na několik let rodinného života ve víře a vzájemné důvěře. Výchova k víře se děla jaksi samozřejmě a spontánně. Všech pět dcer je aktivních ve svých společenstvích víry a vnoučat by už bylo na fotbalovou smíšenou jedenáctku.

K vděčnosti hostům patří velký díky také všem, kdo se podíleli na slavnostní liturgii, přípravě poutního oběda, obsluhování při něm, za barem a také za napečení sladkostí, a za další služby s tím spojené.

Srdečné díky vám všem.

Evžen Rakovský

 

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis