Nabídka letních táborů

Postní duchovní obnova farnosti

Postní duchovní obnova farnosti
5. března

V sobotu 3. března nás duchovní obnovou farnosti provedl P. Vít Dlapka z Českých Budějovic.

Salesián P. Vít Dlapka nás seznámil s mimořádným křížem na prostranství v klášteře v Teplé. Tělo ukřižovaného je totiž umístěno na kamenném kříži z obou stran. K tomu uvedl:

„Poutníci, kteří chodívali na poutní místo často chodili odevzdat své těžkosti a kříže Kristu. Když odcházeli z kostela, opět viděli Krista na Kříži. Měli si uvědomit, že ON je nikdy neopouští, ale zůstává s nimi jako ten, kdo proměňuje a všechna břemena činí lehčími.“

Ať nás toto vědomí neopouští, abychom s odvahou nesli svůj kříž a následovali Ježíše.

Evžen Rakovský

 

Tepla2

Tepla1

 

Nejbližší akce střediska

24. až 25. března

Přespávačka kroužku Street Dance

24. března

Velikonoční tvoření

Nejbližší akce farnosti

29. března až 1. dubna

Velikonoční triduum

13. a 27. dubna

Zpívaná