Nabídka letních táborů

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
1. dubna

Ohlášky na týden od 2.4.2018 do 8.4.2018

Pondělí – sobota  Dny velikonočního oktávu

8. 4. neděle         2. neděle velikonoční

 

Na pondělí velikonoční jsou bohoslužby jako v neděli

V dalších dnech jsou bohoslužby jako obvykle

 • Srdečné díky všem, kdo se zapojili do příprav a provedení obřadů velikonočního třídenní prací, hudbou, zpěvem. Též díky za pohoštění Agapé po vigilii.
 • Děkujeme za přinesené postní kasičky. Zatím jich bylo celkem 16, z nichž jedna je na misie v Bulharsku. Celkem se vybralo 10.534,- Kč, z toho na BG je 1.800,- Kč. Finance budou rozděleny potřebným z programu Střecha SaSM. Dnešní sbírka je určena na potřeby Salesiánské provincie. Díky za vaše dary.
 • Připomínáme možnost vypůjčení knih z farní knihovny po každé nedělní mši sv. v 10:00. K dispozici je aktualizovaný seznam a nové knihy.
 • Mezi tiskovinami jsou nově Farní věstník, Diecézní zpravodaj, časopis Nezbeda a informační list Misionář.
 • Dnes jste zváni na farní kávu. Farní diskusi přesouváme na květen.
 • Tento pátek 6. dubna se po adoraci v 19:00 koná další ministrantská schůzka. Samozřejmě jsou ministranti vítáni i na mši svaté, či na adoraci. Těšíme se na vás: P. Martin, Vašek a Filip.
 • Na nástěnkách a webu farnosti jsou avizované pozvánky na 7. 4. do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu a 13. 4. na Zpívanou.
 • Zveme děti na další cyklus BNW, který bude za dva týdny. Přihlašování je nově přes elektronický systém střediska SAPES.
 • Přejeme vám všem Požehnané a radostné Velikonoce! Vedle vytištěných ohlášek jsou velikonoční přání k rozebrání.
 • Nyní bude žehnání pokrmů (Benedikcionál str. 134).

 

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 8. 4. 7:00PL;  9:30 – PL. U sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Nejbližší akce střediska

25. dubna

Workshop pro externisty

27. až 28. dubna

Přespávačka s Balónem

19. až 20. května

Lezení na Kozelce

Nejbližší akce farnosti

27. dubna

Zpívaná

6. května

Farní káva

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček

Podpořili nás

ÚMO Plzeň 4 nás podpořili v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4 na Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis