Nabídka zájmových kroužků

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

24. června

Ohlášky na týden od 25.6. do 1.7.2018

V kostele sv. Martina a Prokopa poutní slavnost

28. 6.   Čtvrtek  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

29. 6.   Pátek     Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

1. 7.     Neděle  13. neděle v mezidobí

      Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

  • V dnešních tištěných ohláškách najdete na druhé straně podnět k životu víry a připomínku využití farní klubovny pro rodiče s malými dětmi.
  • Děti jsou zvány tento pátek na Pohádkové náměstí. Podrobnosti najdete na vývěsce.
  • Od příštího víkendu začínají prázdniny. Přejeme vám požehnané dny odpočinku a nabrání nových sil.
  • Děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy dnešní pouti. Ať vám za vše doplatí dobrý Pán.
  • Jen při mši sv. v 10:

-        Po poutím obědě, na který jste zváni, je od 12:30 připravena beseda o vztazích i o víře v rodině s jáhnem Jindřichem Fenclem a na téma „Radost z lásky – i u nás doma“ v místnosti K1 ve 3. patře SaSM. Dětem začíná program po obědě od 12:15. Sraz je před vchodem do kostela. Rodiče tak mohou být účastni besedy s jáhnem Jindřichem Fenclem. Po skončení besedy bychom v místnosti K1 rádi rodičům předali informace o podobě víkendového společenství BNW pro školáky od 10 do 15 let v příštím školním roce. Od 13:30 začíná volejbalový turnaj.

-        Dnes je možnost koupit si křesťanskou literaturu v chodbě u sakristie. Zástupce Křesťanského společenství bude k dispozici po poutní mši sv.

-        Děkuji oběma jáhnům za jejich přítomnost a přeji jim za celou farnost otevřenost Duchu svatému a radost ze služby, kterou konají.

  • Dnešní sbírka je určena na úhradu nákladů na Svatoprokopskou pouť.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 1.7. 7:00MS;  9:30MSU sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

VÍRA A ŽIVOT

Mnozí z vás budou odjíždět na dovolené a prázdniny a příští neděli již nebudou v naší farnosti. Tištěné ohlášky o prázdninách nebudou vydávány. Proto ještě připomínáme podnět z minulé neděle ohledně hledání formy a způsobu výuky, výchovy a předávání víry. Ve svých rodinách, v naší farnosti a v prostředí kde se stýkáme s lidmi lhostejnými. 9. září se s rodiči dětí sejdeme a budeme hledat nejvhodnější formu výuky či vzdělávání ve víře.

Možná se na táborech bude hrát hra, kdy děti budou hledat poklad. Něco, co jim přinese radost, příjemný zážitek, a třeba něco sladkého. Apoštol Pavel v listě Korinťanům napsal: „Poklad víry máme v nádobě hliněné.“ Skutečně nikdo z nás si nemůže připisovat zásluhu za skutečnost své víry. Je darem, opravdovým pokladem. Tak k ní tedy přistupujme.

Tato víra je dar a to natolik zvláštní dar, že ho člověk mít může a nemusí. Může jej ztratit a zase nalézt. Může jím pohrdat, ale může ho mít ve vrcholné úctě. Víry v Boží lásku, víry v Ježíšovo vzkříšení, víry v život duše po smrti. Člověk může dokonce dar víry rozmnožovat a rozdávat a on nebude ubývat. Víra je podobná hřivně, kterou předal hospodář svému služebníku. Moudrý služebník svou hřivnu nenechal zahálet a rozmnožil ji k radosti svého pána. Tak je tomu i s vírou. Je třeba s ní a v ní přebývat. Žijme tedy svůj život vírou, žijme jej s vírou Boží blízkosti při všem, co děláme, na co myslíme, čeho se obáváme.

Podnětné prázdniny a dostatek odpočinku vám přeje za plzeňské salesiány

                                                                                             Evžen Rakovský

 

 

Farní klubovna pro rodiče velmi malých dětí.

Rodinám s velmi malými dětmi připomínáme možnost využívat farní klubovnu k prožití nedělní mše sv. pomocí obrazu i zvuku zvláště, když jsou děti neklidné. Při každé bohoslužbě je možné místnost za sakristií využít jako zázemí pro prožití mše sv. bez obavy, z nepříjemného pocitu, že dítě v kostele ruší.

Nejbližší akce střediska

23. až 27. července

Příměstský tábor klubu Balón

27. až 31. července

Tábor Horovedoucí

30. července až 5. srpna

Tábor Klasik

Nejbližší akce farnosti

22. až 28. července

Farní tábor

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis