Nabídka zájmových kroužků

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

24. června

Ohlášky na týden od 25.6. do 1.7.2018

V kostele sv. Martina a Prokopa poutní slavnost

28. 6.   Čtvrtek  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

29. 6.   Pátek     Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

1. 7.     Neděle  13. neděle v mezidobí

      Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

  • V dnešních tištěných ohláškách najdete na druhé straně podnět k životu víry a připomínku využití farní klubovny pro rodiče s malými dětmi.
  • Děti jsou zvány tento pátek na Pohádkové náměstí. Podrobnosti najdete na vývěsce.
  • Od příštího víkendu začínají prázdniny. Přejeme vám požehnané dny odpočinku a nabrání nových sil.
  • Děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy dnešní pouti. Ať vám za vše doplatí dobrý Pán.
  • Jen při mši sv. v 10:

-        Po poutím obědě, na který jste zváni, je od 12:30 připravena beseda o vztazích i o víře v rodině s jáhnem Jindřichem Fenclem a na téma „Radost z lásky – i u nás doma“ v místnosti K1 ve 3. patře SaSM. Dětem začíná program po obědě od 12:15. Sraz je před vchodem do kostela. Rodiče tak mohou být účastni besedy s jáhnem Jindřichem Fenclem. Po skončení besedy bychom v místnosti K1 rádi rodičům předali informace o podobě víkendového společenství BNW pro školáky od 10 do 15 let v příštím školním roce. Od 13:30 začíná volejbalový turnaj.

-        Dnes je možnost koupit si křesťanskou literaturu v chodbě u sakristie. Zástupce Křesťanského společenství bude k dispozici po poutní mši sv.

-        Děkuji oběma jáhnům za jejich přítomnost a přeji jim za celou farnost otevřenost Duchu svatému a radost ze služby, kterou konají.

  • Dnešní sbírka je určena na úhradu nákladů na Svatoprokopskou pouť.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 1.7. 7:00MS;  9:30MSU sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

VÍRA A ŽIVOT

Mnozí z vás budou odjíždět na dovolené a prázdniny a příští neděli již nebudou v naší farnosti. Tištěné ohlášky o prázdninách nebudou vydávány. Proto ještě připomínáme podnět z minulé neděle ohledně hledání formy a způsobu výuky, výchovy a předávání víry. Ve svých rodinách, v naší farnosti a v prostředí kde se stýkáme s lidmi lhostejnými. 9. září se s rodiči dětí sejdeme a budeme hledat nejvhodnější formu výuky či vzdělávání ve víře.

Možná se na táborech bude hrát hra, kdy děti budou hledat poklad. Něco, co jim přinese radost, příjemný zážitek, a třeba něco sladkého. Apoštol Pavel v listě Korinťanům napsal: „Poklad víry máme v nádobě hliněné.“ Skutečně nikdo z nás si nemůže připisovat zásluhu za skutečnost své víry. Je darem, opravdovým pokladem. Tak k ní tedy přistupujme.

Tato víra je dar a to natolik zvláštní dar, že ho člověk mít může a nemusí. Může jej ztratit a zase nalézt. Může jím pohrdat, ale může ho mít ve vrcholné úctě. Víry v Boží lásku, víry v Ježíšovo vzkříšení, víry v život duše po smrti. Člověk může dokonce dar víry rozmnožovat a rozdávat a on nebude ubývat. Víra je podobná hřivně, kterou předal hospodář svému služebníku. Moudrý služebník svou hřivnu nenechal zahálet a rozmnožil ji k radosti svého pána. Tak je tomu i s vírou. Je třeba s ní a v ní přebývat. Žijme tedy svůj život vírou, žijme jej s vírou Boží blízkosti při všem, co děláme, na co myslíme, čeho se obáváme.

Podnětné prázdniny a dostatek odpočinku vám přeje za plzeňské salesiány

                                                                                             Evžen Rakovský

 

 

Farní klubovna pro rodiče velmi malých dětí.

Rodinám s velmi malými dětmi připomínáme možnost využívat farní klubovnu k prožití nedělní mše sv. pomocí obrazu i zvuku zvláště, když jsou děti neklidné. Při každé bohoslužbě je možné místnost za sakristií využít jako zázemí pro prožití mše sv. bez obavy, z nepříjemného pocitu, že dítě v kostele ruší.

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis