Nabídka letních táborů

Květná neděle

Květná neděle
7. dubna

Ohlášky na týden 9. až 15. dubna.

13.4.

čtvrtek

Zelený čtvrtek

14.3.

Pátek

Velký pátek

15.4.

Sobota

Bílá sobota

16. 4.

Neděle

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Pořad bohoslužeb o velikonočním triduu

Zelený čtvrtek

9,30

Mše sv. se svěcením olejů v katedrále

 

18,00  

Obřady Zeleného čtvrtku - po obřadech  adorace

Velký pátek

8,00    

Ranní chvály

 

15,00  

Křížová cesta v parku (začátek v kostele sv. Martina)

 

18,00  

Velkopáteční obřady

Bílá sobota

8,00    

Ranní chvály a modlitba četby

 

8,45 -12,00

Adorace  u Božího hrobu

 

20,30

Vigilie  

 

  • Mnohé klientky Centra Pomoci, převážně osamocené matky s dětmi, potřebují pomoci s řemeslnými pracemi, případně odbornou radou. Právní pomoc, bytové záležitosti, dětská psychiatrie, pohlídání dětí a mnoho dalšího. Vedoucí programu střecha Střediska mládeže by byl velmi vděčný za nabídku jakékoli pomoci.
  • Ve středu zpovídají dva kněží a jeden i v průběhu mše sv. Rozpis kdo a kdy bude zpovídat je vyvěšen naproti zpovědnici.
  • Protože probíhá postní sbírka, připomínáme, že její výtěžek přineseme na Zelený čtvrtek při večerní bohoslužbě.
  • Nácviky ministrantů budou na Zelený čtvrtek a Velký pátek půl hodiny před obřady, na Velikonoční vigilii hodinu před začátkem.
  • Je potřeba zajistit služby adorace u Božího hrobu na bílou sobotu – rozpis je na stolku vzadu v kostele. Kdo můžete, prosím, zapište se.
  • Na Velký pátek, den přísného postu, bude vykonána sbírka na potřeby křesťanů ve Svaté zemi.
  • Na velikonoční vigilii si s sebou vezměte své křestní svíce.
  • Příští neděli budou při všech bohoslužbách žehnány pokrmy.
Nabídky střediska

Nejbližší akce střediska

28. až 29. dubna

Holčičárna

9. května

Výlet zaměstnanců

12. až 13. května

Lezení na Radyni

Nejbližší akce farnosti

28. dubna

Setkání mládeže

7. května

Farní káva

28. května

Pouť na Vršíček