Nabídka zájmových kroužků

Květná neděle

25. března

Ohlášky na týden od 25.3. do 1.4.2018

Bohoslužby v příštím týdnu:

29.3.  Čtvrtek  Zelený čtvrtek

30.3.  Pátek     Velký pátek

31.3.  Sobota   Bílá sobota

1. 4.   Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Zelený čtvrtek    9,30       Mše sv. se svěcením olejů

                                            v katedrále

                              18,00     Obřady Zeleného čtvrtku

                                            po obřadech  adorace

Velký pátek         8,00       Ranní chvály

                              15,00     Křížová cesta 

                                            (letos v kostele sv. Martina)

                              18,00     Velkopáteční obřady

Bílá sobota         8,00       Ranní chvály a modlitba četby

                  8,45 -15,00      Adorace  u Božího hrobu

                              21,00     Vigilie  Zmrtvýchvstání Páně

 • Srdečné díky Vojtovi Šilhánkovi za rekonstrukci osvětlení kostela v Lobzích. Též všem, kdo mu pomáhali.
 • U ohlášek je opět k rozebrání kompletní přehled bohoslužeb v tomto týdnu s doplňujícími informacemi. Obřady na Zelený čtvrtek a Velký pátek jsou od 18:00, Vigilie Zmrtvýchvstání Páně od 21:00.
 • Ve středu budou opět dva kněží zpovídat a jeden i v průběhu mše sv. Rozpis je vyvěšen naproti zpovědnici. Zpovídat se bude i před obřady ve čtvrtek a pátek.
 • Protože probíhá postní sbírka, připomínáme, že její výtěžek přineseme na Zelený čtvrtek při večerní bohoslužbě. V obětním průvodu budou přineseny uspořené peníze, které rozdělí členové pastorační rady.
 • Nácviky ministrantů budou na Zelený čtvrtek a Velký pátek hodinu a půl před obřady, na Velikonoční vigilii v 19:00.
 • Připomínáme prosbu, aby se ministranti, kteří přijdou ministrovat na čtvrteční Missu Chrismatis v 9:30 v katedrále, nahlásili do zítřka P. Martinovi Poláčkovi.
 • Na Velký pátek, den přísného postu, bude vykonána sbírka na potřeby křesťanů ve Svaté zemi. Po velkopátečních obřadech bude možnost zůstat na noční adoraci. Koordinaci a další informace podá Dušan Váňa.
 • Pobožnost křížové cesty letos nemůže být v parku. Prožijeme ji proto v kostele.
 • K pouti do Lidic na Velký pátek: Sraz je v 8:45 u střediska, návrat v cca 15:00. Koordinaci dopravy zajišťuje Marcela Váňová.
 • Je potřeba zajistit služby adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu – rozpis je na stolku vzadu v kostele. Kdo můžete, prosím, zapište se.
 • Na velikonoční vigilii si s sebou vezměte také své křestní nebo jiné svíce.
 • Příští neděli budou při všech bohoslužbách žehnány pokrmy, jste zváni na farní kávu. Při bohoslužbách vykonáme sbírku na potřeby Salesiánské provincie. Vzhledem k charakteru neděle přesouváme farní diskusi na květen.

 

 • Přehled zpovídání viz samostatný rozpis. V neděli 1. 4. 7:00ER;  9:30 – MP. U sv. Jiří: na požádání MS. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Nejbližší akce střediska

23. až 27. července

Příměstský tábor klubu Balón

27. až 31. července

Tábor Horovedoucí

30. července až 5. srpna

Tábor Klasik

Nejbližší akce farnosti

22. až 28. července

Farní tábor

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis