Nabídka zájmových kroužků

7. neděle velikonoční

13. května

Ohlášky na týden od 14.5. do 20.5.2018

 1. 5. Pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola
 2. 5. Středa Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního             patrona     Čech      
 3.  5. Neděle Slavnost Seslání Ducha svatého

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle s mimořádnou mší sv. ve středu.

 • Májové pobožnosti v květnou bývají ve středu a v pátek po mši sv.
 • Na nástěnce a na webu farnosti najdete pozvánky např. na besedu s knězem P. Albertem Pías o jeho cestě ke kněžství v komunistické Kubě.
 • Ve středu bude mše sv. pro maminky s malými dětmi v kapli střediska mládeže v 9:30.
 • Příští neděli na slavnost Seslání Ducha sv. přijmou naši farníci Eliška Cekotová a Petr Němeček svátost biřmování v katedrále od otce biskupa Tomáše. Doprovoďme je modlitbou.
 • Letošní pouť na Vršíček se uskuteční za čtrnáct dní 27. května na slavnost Nejsvětější Trojice. V dnešních tištěných ohláškách najdete přehled skupin a kontakty na vedoucí. Na stolku s ohláškami jsou listiny pro nabídnutí volných míst v automobilu a pro zapsání se k odvozu. Cílem je umožnit co největšímu počtu farníků slavit v 13:00 mši sv. na tomto mariánském poutním místě. V naší farnosti tu neděli zůstane jen ranní mše sv. v 7:30. Ostatní budou zrušeny. Nebudou tedy mše sv. u sv. Jiří a v 10 hod. v Lobzích.
 • Využijme pouť ke společnému putování. Zkusme prožít poutní den i k prohloubení vědomí, že jsme jednou farní rodinou. Čas věnovaný Pánu Bohu a Panně Marii není nikdy promarněným časem.
 • K dnešnímu Dni Matek přejeme všem maminkám vše nejlepší, radost z mateřství a vděčné členy rodiny.
 • Děti, které dnes přistoupily k 1. sv. přijímání, mají pro rodiče malé překvapení. Z vděčnosti za výchovu a vedení k Pánu Bohu jim předají symbol své vděčnosti.

 

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 20. 5. 7:00ER;  9:30 – MS. U sv. Jiřína požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis