Nabídka zájmových kroužků

6. neděle v mezidobí

11. února

Ohlášky na týden od 12.2. do 18.2.2018

17. 2. Sobota Sv. Alexia a druhů mučední

18.2. Neděle 1. neděle postní 

         Bohoslužby v příštím týdnu budou jinak než obvykle.

 • V tomto týdnu začala rekonstrukce ozvučení. Ještě není úplně ukončena. V následujících dnech bude dokončeno zázemí a vymalují se místa zasažená stavebními pracemi.
 • Srdečné díky všem obětavým farnicích a farníkům za pomoc při pátečním a sobotním úklidu. Během obou dní se zapojilo 22 dospělých a 3 děti.
 • Dnes byla účelová sbírka na rekonstrukci ozvučení. Díky za vaše dary.
 • Na Popeleční středu začíná postní doba. Je to den přísného postu. V tento den budou bohoslužby takto:
 • 8:00 v kostele sv. Martina a Prokopa
 • 9:30 v Salesiánském středisku pro maminky s malými dětmi 
 • 18:00 v katedrále s otcem biskupem Tomášem, společná pro všechny  plzeňské farnosti
 • V postní pátky a středy budou bývat přede mší sv. pobožnosti Křížové cesty.
 • Mezi tiskovinami je k dispozici časopis Nezbeda.
 • Na druhé straně tištěných ohlášek najdete příběhy klientů Střechy. Po celou dobu postní se můžeme uskromnit, rozdělit se o to, co máme s těmi, kteří mají nouzi. Takto našetřené peníze můžete přinést na Zelený čtvrtek. V obětním průvodu budou přineseny na oltář podle zvyku prvotní církve, která takto vyjadřovala svoji solidaritu s potřebnými.
 • V postní době budeme mít příležitost podpořit také salesiánské misie v Bulharsku - stavbu kostela a střediska mládeže – a salesiánské dobrovolníky z programu Sadby. Postní krabičky a kalendáře budou k dispozici od příští neděle.
 • Připravujeme postní duchovní obnovu na 3. 3. 2018. Přednášejícím bude salesián P. Vít Dlapka z Českých Budějovic. Začátek od 9 hod., zakončení ve 12:30 mší sv.
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 18. 2. 7:00PL;  9:30MSU sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Postní solidarita

Postní doba, kterou tento týden začneme prožívat, je vždy velkým obohacení pro upřímně věřící. Ti se totiž snaží celým srdcem obrátit ke Kristu a připravují se pokáním a s vnitřní usebraností na obnovu svého křestního zasvěcení. Dobře prožitá postní doba nás zase o něco víc připodobní našemu Pánu. To může mít i konkrétní podobu ve formě almužny – rozdělení se o své finance s těmi, kdo o ně mají nouzi. Po celou dobu postní se můžeme uskromnit, něco si odříct a dát část toho, co ušetříme těm, kteří mají nouzi. Našetřené peníze můžete přinést na Zelený čtvrtek nebo na konci postní doby. V obětním průvodu budou přineseny na oltář podle zvyku prvotní církve, která takto vyjadřovala svoji solidaritu s potřebnými. O rozdělení finančních prostředků mezi klienty programu Střecha uskuteční pastorační rada farnosti.

 

Příběh 1:

Pěstounka (ročník 1961), se kterou je Centrum pomoci Střecha v kontaktu rok a půl, se stará o dvojčata ve věku 9 let. Je to sestřenice jejich matky, která jim zemřela před 2 lety. Otec není schopen se o dvojčata starat (ani finančně). Pěstounka žije sama, bez partnera. V prosinci dostala výpověď v zaměstnání – důvodem byla reorganizace podniku. Peníze by byly použity buď na školu v přírodě, na letní tábory pro dvojčata či na zaplacení kroužku a výdajů s tím spojených.

 

Příběh 2:

Paní je klientkou Centra pomoci Střecha jeden rok. Bydlí se svojí maminkou v domě a staré se o své dva syny. Jednomu je 7 let a navštěvuje první třídu a druhému bude šest let. Paní je samoživitelka, pracuje na nočních službách a přes den se stará o své dva syny. Své mamince platí nájemné, sama nepobírá žádné sociální dávky, ale výdaje za děti nejsou malé. V současné době bývalý manžel nesplácí ani alimenty na děti a tak by paní byla ráda za jakoukoli finanční pomoc např. na tábor pro děti nebo na zakoupení věcí do školy.

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis