Nabídka zájmových kroužků

4. neděle velikonoční

22. dubna

Ohlášky na týden od 23.4.2018 do 29.2018

  1. 4. Pondělí Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
  2. 4. Úterý Připomínka sv. Jiří, mučedníka
  3. 4. Středa Svátek sv. Marka, evangelisty
  4. 4. Neděle 5. neděle velikonoční

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle.

  • Sbírka minulou neděli na podporu obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu vynesla 7.610,- Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • V pátek jste zváni na Zpívanou do farního sálu od 19 hod.
  • V prostoru tiskovin a na druhé straně tištěných ohlášek je umístěno tablo dětí, které se připravují na své první svaté přijímání. Doprovázejme je i jejich rodiny svojí modlitbou.
  • Setkání rodičů dětí, připravujících se na 1. sv. přijímání bude dnes od 11:15 v jídelně SaSM.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 29. 4. 7:00ER;  9:30 – ER. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

V letošním roce přistoupí dvanáct dětí 13. května při mši sv. v 10 hod. v Lobzích k prvnímu svatému přijímání. Naše společná modlitba ať jim pomáhá milovat Ježíše a žít s ním po celý život.

Svaté přijímání3

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis