Nabídka letních táborů

4. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční
22. dubna

Ohlášky na týden od 23.4.2018 do 29.2018

  1. 4. Pondělí Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
  2. 4. Úterý Připomínka sv. Jiří, mučedníka
  3. 4. Středa Svátek sv. Marka, evangelisty
  4. 4. Neděle 5. neděle velikonoční

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle.

  • Sbírka minulou neděli na podporu obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu vynesla 7.610,- Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • V pátek jste zváni na Zpívanou do farního sálu od 19 hod.
  • V prostoru tiskovin a na druhé straně tištěných ohlášek je umístěno tablo dětí, které se připravují na své první svaté přijímání. Doprovázejme je i jejich rodiny svojí modlitbou.
  • Setkání rodičů dětí, připravujících se na 1. sv. přijímání bude dnes od 11:15 v jídelně SaSM.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 29. 4. 7:00ER;  9:30 – ER. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

V letošním roce přistoupí dvanáct dětí 13. května při mši sv. v 10 hod. v Lobzích k prvnímu svatému přijímání. Naše společná modlitba ať jim pomáhá milovat Ježíše a žít s ním po celý život.

Svaté přijímání3

Nejbližší akce střediska

25. až 27. května

Víkend pro pěstouny

Nejbližší akce farnosti

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček